Nieruchomości w Polsce popularne wśród cudzoziemców. Wpisani w co siódmy akt notarialny

W 2022 roku co siódmy akt notarialny dotyczący zakupu nieruchomości był dokonywany przez cudzoziemca, podczas gdy w 2021 roku był to zaledwie co dwudziesty akt - wynika z najnowszego raportu PKO BP na ten temat. Kto przede wszystkim kupuje mieszkania?

W roku 2022, pomimo ogólnego spadku sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych, zanotowano znaczny wzrost udziału zakupów mieszkań przez cudzoziemców - wynika z raportu opublikowanego przez PKO BP. W ciągu roku obcokrajowcy kupili ponad 29 tysięcy lokali w Polsce, w porównaniu do 22 tysięcy w roku poprzednim. Jednocześnie liczba transakcji ogółem w kraju, obejmujących lokale, domy i spółdzielcze prawa własności do lokalu, spadła w ubiegłym roku o prawie połowę w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zobacz wideo Czy inwestowanie w dobra luksusowe to dobry pomysł?

Oznacza to, że w 2022 roku co siódmy akt notarialny dotyczący zakupu nieruchomości był dokonywany przez cudzoziemca, podczas gdy w 2021 roku był to zaledwie co dwudziesty akt. Co ciekawe, ten znaczny wzrost zainteresowania rynkiem mieszkaniowym w Polsce przez obcokrajowców miał miejsce w roku, gdy za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, a w mediach pojawiały się opinie o możliwości rozszerzenia konfliktu zbrojnego na kolejne kraje.

Ukraińcy i Niemcy kupują mieszkania w Polsce na potęgę

Za wzrost zakupów odpowiadali głównie Ukraińcy i Niemcy. Od lat są oni najbardziej aktywni na rynku nieruchomości. Kupują też Szwedzi, Luksemburczycy, Cypryjczycy, Belgowie i Austriacy, a więc "przedstawiciele zamożnych krajów, których aktywność na polskim rynku transakcyjnym w poprzednich latach była umiarkowana". Największy wzrost zakupów w stosunku do poprzedniego roku odnotowano wśród obywateli Szwecji, Luksemburga i Cypru. "Takie zachowanie może świadczyć o czysto inwestycyjnym zainteresowaniu polskim rynkiem mieszkaniowym z oczekiwaniem wysokiej stopy rentowności najmu i szybkiego wzrostu cen w dłuższej perspektywie" - pisze PKO BP. 

Udział zakupów mieszkań przez cudzoziemcówUdział zakupów mieszkań przez cudzoziemców PKO BP

Jak piszą eksperci PKO BP, inwestorzy zagraniczni mogli wykorzystać sytuację, w której koniunktura na polskim rynku mieszkaniowym się osłabiła, a złoty silnie się osłabiał. Mógł być to pretekst do negocjacji cen. Zaznaczają, że nasz rynek nieruchomości jest atrakcyjny dla graczy spoza kraju, bo charakteryzuje się z jednej strony wysoką rentownością wynajmu, a z drugiej relatywnie niskim opodatkowaniem dochodów z takiej działalności. 

Cudzoziemcy kupują mieszkaniaCudzoziemcy kupują mieszkania PKO BP

Coraz większy popyt na mieszkania ze strony cudzoziemców związany jest nie tylko z planami inwestycyjnymi, ale i z planami zamieszkania w Polsce na dłuższy czas przez imigrantów zarobkowych. Głównie z Ukrainy i Białorusi. Eksperci PKO BP wyliczają, że w ostatnich kilku latach wyraźnie wzrósł udział Ukraińców i Białorusinów w ilości transakcji - w zeszłym roku do 29 z 17 proc. w roku 2016. "Od dwóch lat Ukraińcy są najbardziej aktywną grupą kupujących, wyprzedzając Niemców, których udział w wolumenie transakcji dokonanych przez obcokrajowców systematycznie spada". Wśród kupujących jest także coraz mniej Brytyjczyków, co ma być konsekwencją brexitu. 

Cudzoziemcy kupują nieruchomości w Polsce. Wybierają duże miasta

Obcokrajowcy zainteresowani inwestycjami w nieruchomości mieszkalne w Polsce preferują największe miasta, zwłaszcza Warszawę oraz Kraków. Jednak w ujęciu liczby mieszkań kupionych na 1000 mieszkań, Wrocław zajmuje drugie miejsce. Co więcej, w ostatnich latach odnotowano tam najszybszy wzrost inwestycji zagranicznych. W innych miastach obecność inwestorów obcych jest istotnie mniejsza.

Gdzie mieszkania kupują cudzoziemcy?Gdzie mieszkania kupują cudzoziemcy? PKO BP

Autorzy raportu zwracają uwagę na ograniczenia w zakupie nieruchomości w strefie nadgranicznej. Obejmuje cały obszar gmin przyległych do granicy państwa lub nawet obszar z nimi sąsiadujący. W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak wynika z ankiety NBP, na którą powołują się autorzy dokumentu, większość przybyszy z Ukrainy, która znalazła się w Polsce po wybuchu wojny, mieszkania wynajmuje. We własnym mieszkaniu mieszka tylko co dziesiąty uchodźca. 

Zdaniem autorów raportu największy wpływ imigrantów na rynek nieruchomości będzie miał szczególnie na rynku wrocławskim, krakowskim, a także zielonogórskim.

Więcej o: