Czternasta emerytura zostaje na stałe. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP poinformowało o podpisaniu przez Andrzeja Dudę ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Tym sposobem uprawnione osoby otrzymają na stałe czternastą emeryturę.

Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP poinformowało o podpisaniu w dniu 19 lipca przez Andrzeja Dudę sześciu różnych ustaw. Wśród nich znalazła się ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, dzięki której czternasta emerytura zostanie świadczeniem przysługującym na stałe. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z kilkoma wyjątkami, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku i 1 stycznia 2025 roku.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Czternasta emerytura na stałe. Komu będzie przysługiwać?

W myśl ustawy czternasta emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym, w wysokości kwoty najniższej emerytury, ustalonej 1 marca w roku, w którym wypłacone zostanie dodatkowe świadczenie. Czternastkę w pełnej wysokości otrzymają wyłącznie świadczeniobiorcy, których emerytura nie przekroczy 2900 zł brutto. Osoby otrzymujące wyższe świadczenia otrzymają swoje dodatki pomniejszone o kwotę wyliczoną w myśl zasady "złotówka za złotówkę". W przypadku obecnie obowiązującej minimalnej emerytury, zasada ta polegałaby na zmniejszeniu kwoty 1588,44 zł o równowartość przekroczenia progu 2900 zł. 

Czternastka może być wyższa. Zadecyduje o tym Rada Ministrów

W ustawie przewidziano także możliwość określenia wyższej kwoty czternastki. Będzie za to odpowiadać Rada Ministrów, która nie później niż do 31 października danego roku, w drodze rozporządzenia będzie mogła zwiększyć kwotę kolejnego dodatku rocznego z poziomu minimalnej emerytury. Dodatkowo kwota czternastej emerytury ma wynosić co najmniej 50 zł. Jeżeli dodatkowe świadczenie nie osiągnie takiego pułapu, wówczas nie będzie przyznawane w ogóle.

W ustawie zapisano także o terminie wypłaty świadczenia. Sama wypłata będzie następowała z urzędu na podstawie decyzji. Z kolei termin, zgodnie z zawartymi w dokumencie przepisami, ma być ustanowiony przez Radę Ministrównie w drodze rozporządzenia, nie później niż do 31 października w roku poprzedzającym wypłatę kolejnego dodatkowego świadczenia. Decyzje w sprawie tzw. czternastki będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe. Te same organy będą odpowiadać także za wypłatę dodatkowego świadczenia.

Więcej o: