Czy osoba wychowująca dziecko może pracować w porze nocnej? Oto co mówią o tym przepisy

Pracownik wychowuje dziecko, które ma pięć lat. Czy pracodawca może polecić mu wykonywanie obowiązków w porze nocnej?

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wprowadziła wiele udogodnień dla rodziców dziecka do lat ośmiu. Mogą oni złożyć m.in. wniosek o elastyczną organizację czasu pracy. 

Zobacz wideo Kiedy dziecko się zakrztusi. Przede wszystkim nie panikować. Działać!

Pracownik wychowuje dziecko. Czy ma obowiązek pracy nocnej?

Elastyczna organizacja pracy polega na dostosowywaniu przez pracownika jego organizacji pracy do indywidualnych potrzeb. Obejmuje ona:

 • pracę zdalną;
 • przerywany system czasu pracy;
 • system pracy weekendowej;
 • system skróconego tygodnia pracy;
 • ruchomy czas pracy;
 • indywidualne rozkłady czasu pracy;
 • obniżenie wymiaru czasu pracy.

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje również, że pracownik, opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie ósmego roku życia, może wykonywać obowiązki służbowe w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy, tylko wtedy, kiedy wyrazi na to zgodę. 

Elastyczna organizacja pracy. Jak złożyć wniosek?

Pracownik wniosek o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy może złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. We wniosku należy wskazać:

 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;
 • przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy;
 • rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać.

"Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy" - podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Uwaga! Nie będzie on bezwzględnie wiążący dla pracodawcy.

Więcej o: