Afera Getin Banku. Sąd: KNF ma zwrócić Leszkowi Czarneckiemu 20 milionów złotych

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ma zwrócić Leszkowi Czarneckiemu 20 milionów złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił bowiem karę nałożoną na biznesmena w związku z problemami finansowymi Getin Noble Banku.
Zobacz wideo Skąd się biorą tak duże zyski banków w Polsce? Kiedy koniec bankowego El Dorado?

"Przed chwilą Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił karę pieniężną nałożoną przez KNF na L. Czarneckiego za rzekomy brak dofinansowania Getin Noble Bank" - poinformował na platformie X (wcześniej Twitter) pełnomocnik biznesmena Roman Giertych. KNF nałożył na Czarneckiego karę "za niedochowanie zobowiązania inwestorskiego", powołując się na Prawo bankowe. Sąd stwierdził jednak, że - jak pisze Giertych - nałożenie kary zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i konstytucji. "KNF musi zwrócić 20 milionów złotych wpłaconej kary plus 3 miliony odsetek" - wskazał prawnik. 

Afera Getin Banku. Sąd uchylił karę pieniężną nałożoną przez KNF na Czarneckiego

W opublikowanym we wtorek komunikacie KNF wskazuje, że "kara finansowa na Leszka Czarneckiego została nałożona wobec braku dokapitalizowania przez niego Getin Noble Banku SA (GNB) w związku z pogarszającą się sytuacją tego banku. Komisja przypomina, że sprawa ma swój początek w 2011 roku. Czarnecki złożył Komisji Nadzoru Finansowego pisemne oświadczenie, w którym zapewniał o płynności Get Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA) i wskazał, że będzie zdolny wykonywać zobowiązania finansowe. Ponadto miał zobowiązać się do działania w sytuacji zagrożenia płynności banku.

Tymczasem, mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, Leszek Czarnecki nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej GNB, co ostatecznie doprowadziło do bezpośredniego zagrożenia banku upadłością i konieczności jego przymusowej restrukturyzacji

- przedstawia swoje stanowisko KNF.  

Czarneckiemu zarzucono więc bierność, która miała kosztować bank miliardy. "Przymusowa restrukturyzacja GNB kosztowała 10,34 mld zł (…). Jedyną alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji GNB była jego upadłość, której koszty wyniosłyby 38,1 mld zł" - wymienia KNF. Mimo to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał KNF zwrot Czarneckiemu 20 milionów złotych wpłaconej kary plus 3 miliony odsetek. Komicja przekazała, że złoży skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Więcej o: