Ochrona przedemerytalna 2023. Kto może na nią liczyć i przed czym zabezpiecza?

Pracownicy, którzy zbliżają się do przejścia na wyczekiwaną emeryturę, często obawiają się o stałość swojego zatrudnienia. Jak się okazuje, zabezpiecza ich prawo pracy. Co daje ochrona przedemerytalna i jakie warunki trzeba spełnić, by nas obejmowała?

Okres ochronny przed emeryturą (nazywany powszechnie ochroną przedemerytalną) to rozwiązane stworzone z myślą o pracownikach, którzy zbliżają się do powszechnego wieku emerytalnego. Ma ono na celu uniemożliwić ich zwolnienie ze względu na wiek i bronić ich interesów m.in. w kwestii zarobków.

Zobacz wideo PiS pyta w referendum o wiek emerytalny. "Bezdennie głupie"

Co daje ochrona przedemerytalna? W tych wyjątkach od reguły pracodawca ma pole do popisu

Zasady działania ochrony przedemerytalnej reguluje art. 39 Kodeksu pracy. W jego myśl "pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku". Wyjątek stanowią sytuacje, w których osoba zatrudniona ma prawo do renty ze względu na całkowitą niezdolność do pracy. Usprawiedliwieniem dla zwolnienia pracownika może być również upadłość i likwidacja firmy, w której był zatrudniony. Co istotne, ochrona przedemerytalna nie zagwarantuje zachowania stanowiska w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego za poważne przewinienia.

W okresie ochrony pracodawca nie może obniżyć pracownikowi pensji. Jak podaje rządowy portal Biznes.gov.pl, istnieją tylko trzy wyjątki od tej reguły:

  1. W pierwszym przypadku zmniejszenie wynagrodzenia może być uzasadnione wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania, które dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, bądź jednej konkretnej komórki, której częścią jest zatrudniony.
  2. Przełożony może zdecydować o obniżeniu naszej pensji również wtedy, gdy na podstawie orzeczenia lekarskiego zostanie stwierdzona u nas utrata zdolności do wykonywania dotychczasowych obowiązków.
  3. Przesłanką do niższego wynagrodzenia może być także utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania danej pracy.

Ochrona przedemerytalna. Kluczowe trzy warunki

Ponieważ okres ochrony przedemerytalnej obejmuje osoby, którym pozostały nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65 lat), znajduje on swoje zastosowanie już u kobiet w wieku 56 lat i 61-letnich mężczyzn. Osoby, które mają możliwość wcześniejszego przejścia na świadczenie emerytalne, korzystają z ochrony przedemerytalnej już na cztery lata przed obniżonym wiekiem emerytalnym. Do okresu ochrony przedemerytalnej upoważnia nas posiadanie odpowiedniego stażu pracy - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn - oraz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

Więcej o: