Nowe samochody spalinowe zakazane od 2035 roku. Parlament Europejski zdecydował

Parlament Europejski przyjął ostatecznie ustalenia z pakietu "Fit for 55" dotyczące emisji z transportu. Do 2035 Unia Europejska chce zmniejszyć emisje CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych o 100 proc. Oznacza to, że za 12 lat z salonu nie wyjdziemy już samochodem spalinowym.

W czerwcu ubiegłego roku Parlament Europejski przegłosował ograniczenia w emisji CO2 przez samochody. Następnie negocjowano z Radą Europejską, po czym w październiku ustalono prowizorycznie porozumienie. We wtorek 14 lutego PE ostatecznie przegłosował te ustalenia stosunkiem głosów 340 do 279 (21 głosów wstrzymujących). Teraz musi zatwierdzić je jeszcze Rada. 

Nowe samochody spalinowe zakazane w UE od 2035 roku

Nowe przepisy wprowadzono w ramach pakietu klimatycznego "Fit for 55". Do 2035 roku Unia Europejska chce zmniejszyć emisje CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych o 100 proc. W praktyce oznacza to, że za 12 lat nie będzie można kupić nowego pojazdu spalinowego. Wciąż możliwe będzie jednak używanie i sprzedaż oraz kupno używanych pojazdów spalinowych. 

Więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl 

Pośrednie cele redukcji emisji na 2030 rok ustalono na 55 proc. dla samochodów osobowych oraz 50 proc. dla samochodów dostawczych. Ustalono też, że od 2025 roku Komisja Europejska będzie publikować co dwa lata sprawozdanie, w którym oceni postępy w dążeniu do bezemisyjnego ruchu drogowego.

To rozporządzenie zachęca do produkcji samochodów bezemisyjnych i niskoemisyjnych. Określono w nim ambitniejsze cele na rok 2030 oraz cel bezemisyjności na 2035 rok, co jest nieodzowne, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku

- powiedział Jan Huitema, europoseł odpowiedzialny za projekt.

Cele te dają przemysłowi motoryzacyjnemu jasność sytuacji, a także stymulują innowacyjność i inwestycje wśród producentów pojazdów. Ceny samochodów bezemisyjnych i koszty ich eksploatacji spadną, a rynek wtórny szybko się rozwinie. W ten sposób motoryzacja przyjazna dla środowiska stanie się dostępna dla wszystkich

- dodał polityk. 

Zachęty do sprzedaży pojazdów nisko- i bezemisyjnych. Ale tylko do 2030 roku

Nowe rozporządzenie przewiduje także inne środki.

  • Do 2050 roku Komisja przedstawi metodykę przekazywania i oceny danych o emisjach CO2 w całym cyklu życia pojazdów osobowych i dostawczych sprzedawanych na rynku unijnym. Tam, gdzie to konieczne, wysunie projekt odpowiednich przepisów.
  • Do grudnia 2026 Komisja będzie monitorować rozbieżności między dopuszczalnymi wartościami emisji dotyczącymi rzeczywistego zużycia paliwa i energii. Będzie też składać sprawozdania z metod dostosowania indywidualnych emisji CO2 producentów. Będzie także proponować dalsze działania w tej sprawie.
  • W przypadku małego wolumenu produkcji w roku kalendarzowym (od tysiąca do 10 tysięcy nowych samochodów osobowych lub od tysiąca do 22 tysięcy nowych samochodów dostawczych) producent może uzyskać zwolnienie z tych przepisów do 2035 roku (producenci wytwarzający mniej niż tysiąc nowych pojazdów rocznie będą nadal z nich zwolnieni).
  • Obecny mechanizm zachęt dotyczący pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV) zostanie tak zmodyfikowany, aby odpowiadał oczekiwanym tendencjom w sprzedaży. Mechanizm ten obecnie nagradza producentów sprzedających więcej takich pojazdów (o poziomie emisji od zera do 50 g CO2/km, takich jak samochody elektryczne i wysokowydajne samochody hybrydowe typu plug-in) niższymi celami emisji CO2. Odsetek ZLEV na lata 2025–2029 wynosi 25 proc. sprzedaży nowych samochodów i 17 proc.  sprzedaży nowych samochodów dostawczych. Jednak począwszy od 2030, zachęty te będą zniesione.
Więcej o: