co2

  • Przechwytywanie CO2 niezbyt praktyczne

    Zespół inżynierów z MIT i Uniwersytetu Stanforda zbadał efektywność energetyczną i finansową technologii przechwytywania dwutlenku węgla z atmosfery. Żeby si...

    Łukasz Partyka