Co proponuje KO ws. energetyki? Większość prądu z OZE już za kilka lat, "audyt" programu jądrowego

Koalicja Obywatelska ma duże ambicje rozwoju energetyki odnawialnej, chce też przeprowadzić audyt i przyspieszyć projekt jądrowy. W swoich "100 konkretach" zapowiada zwiększenie ochrony lasów, rzek i mokradeł. Nie ma z kolei zapowiedzi dot. dobrostanu zwierząt. [KLIMAT I ŚRODOWISKO W PROGRAMACH]

Sprawdzamy, co największe komitety wyborcze mówią w swoich programach na temat klimatu, energii i środowiska. Opieramy się na opublikowanych programach poszczególnych komitetów - nie wypowiedzi poszczególnych polityków czy inne źródła. W tym tekście przyglądamy się programowi Koalicji Obywatelskiej. Na dole tekstu znajdziesz odnośniki do pozostałych partii oraz naszego podsumowania.

Program KO. Ma być ochrona lasów i mokradeł

Koalicja Obywatelska składa się kilku partii -  Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych. Te mają swoje (czasem rozbieżne) postulaty i programy. Jednak do wyborów idą jako jedna koalicja i w tym tekście przyglądamy się temu, co proponuje KO jako całość. Koalicja nie opublikowała programu, ale zaprezentowała swoje "100 konkretów" na pierwsze 100 dni rządów, a także bardziej szczegółową strategię transformacji energetyki.

Wśród 100 konkretów znalazły się m.in. kategorie środowisko oraz energetyka. W tej pierwszej KO zapowiada: wyłączenie najcenniejsze przyrodniczo obszary lasów z wycinki (co i tak musimy realizować zgodnie z europejskimi strategiami dot. przyrody); Zatrzymanie niekontrolowanego wywozu nieprzetworzonego drewna z Polski; społeczny nadzór nad lasami (jeden z jego elementów to wypełnienie wyroku TSUE); lepszy monitoring rzek, więcej oczyszczalni ścieków i program rewitalizacji Odry; program odtwarzania torfowisk i mokradeł; lepszą ochronę zieleni w miastach. 

Zobacz wideo Małgorzata Tracz: Kwestie sanitarne na fermach mną wstrząsnęły

Program KO. Partia ma duże ambicje dot. czystej energii

Kategoria energetyka zawiera kilka szczegółowych postulatów, ale więcej informacji znajdziemy w strategii transformacji energetyki KO. Jej założenia zaprezentowano na specjalnej konferencji. Opiera się ona na sześciu filarach, od racjonalnych cen, przez ekologię i bezpieczeństwo po zaangażowanie obywateli. Koalicja chce zamrozić ceny gazu, zaś elektryczność ma w przyszłości kosztować mniej dzięki zielonej transformacji.

KO obiecuje, że ułatwi przyłączenia do sieci dla prosumentów (to rosnący problem), a także zagwarantuje niską cenę prądu dla domów z pompą ciepła. W kwestii energetyki plany są znacznie bardziej ambitne od PiS-u: w 2030 roku aż 68 proc. energii w Polsce ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do stanu obecnego. PiS stawia tu cel 47 proc. Jak partia chce to osiągnąć? Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych ma wzrosnąć w tym czasie pięciokrotnie, a z wiatraków na lądzie - trzykrotnie; zniesie obecne ograniczenie odległościowe dla wiatraków i "uprości drogę administracyjną" dla odnawialnych źródeł energii. Poza nowymi wiatrakami KO chce też wspierać tzw. repowering, czyli zastępowanie starszych turbin wiatrowych nowymi, generującymi więcej mocy.

Program PO zawiera oferty dla prosumentów oraz plany decentralizacji energetyki. Partia chce kontynuować, a nawet przyspieszyć rozwój energii atomowej, ale też przeprowadzić "audyt" rządowego projektu.

KO krytykuje rząd i obiecuje lepszą ochronę przyrody

Komentarz Mikołaja Gumulskiego, koordynatora kampanii klimatycznych w Greenpeace Polska i Koalicji Klimatycznej: 

Program KO 100 konkretów na 100 dni poświęca sporo uwagi ostatniemu zagadnieniu polityki leśnej. Największe ugrupowanie opozycyjne ostro krytykuje politykę środowiskową obecnego rządu i deklaruje ochronę najcenniejszych przyrodniczo lasów, utworzenie nad nimi społecznego nadzoru, zakaz eksportu drewna oraz rozliczenie PiS za dotychczasowe działania w tym temacie. KO deklaruje także wprowadzenie programu "Czysta Odra" oraz odtwarzanie bagien i torfowisk. Mniej konkretów znajdziemy w dziale energetyki, gdzie proponowane jest przywrócenie korzystnych dla prosumentów rozwiązań w zakresie fotowoltaiki, utworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych, a także zmniejszenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowań do 500 metrów, ułatwienie ich rozwoju oraz partycypację mieszkańców pobliskich terenów w zyskach wygenerowanych za pomocą elektrowni wiatrowych. W programie KO nie pada data wyjścia z węgla, choć ugrupowanie to proponuje stworzenie i wdrożenie planu mającego na celu dosyć ambitną redukcję emisji z energetyki o 75 proc. do roku 2030, co w praktyce oznaczać będzie dynamiczny rozwój sieci oraz energetyki odnawialnej, której udział w miksie może osiągnąć u końca dekady nawet prawie 70 proc.

Klimat i środowisko w programach partii:

Tutaj znajdziesz informacje o tym, co pozostałe duże komitety mówią o klimacie i środowisku:

Więcej o: