Co proponuje Konfederacja ws. energetyki? Sprzeciw wobec Unii i "program" pełen sprzeczności

Konfederacja wg swojego programu chce jednocześnie "utrzymywać produkcję energii z węgla na odpowiednim poziomie" i wzmocnić wolny rynek w energetyce. Krytykuje transformację, ale też chce ułatwić formalności dot. odnawialnych źródeł energii. W ogóle nie zauważa kwestii ochrony przyrody, chce za to utrzymania ferm przemysłowych i branży futerkowej. [KLIMAT I ŚRODOWISKO W PROGRAMACH]

Sprawdzamy, co największe komitety wyborcze mówią w swoich programach na temat klimatu, energii i środowiska. Opieramy się na opublikowanych programach poszczególnych komitetów - nie wypowiedzi poszczególnych polityków czy inne źródła. W tym tekście przyglądamy się programowi Konfederacji. Na dole tekstu znajdziesz odnośniki do pozostałych partii oraz naszego podsumowania.

Program Konfederacji. Odrzucenie polityki klimatycznej UE

Program Konfederacji liczby 115 stron, a najwięcej w sprawach energii i klimatu jest w rozdziale "Polska pełna energii". Czytamy w nim, że jesteśmy "o na początku wielkiej transformacji energetycznej", ale jej model "narzucony przez Unię Europejską nie jest jedynym możliwym". Partia twierdzi, że inne partie chcą "uzależnić Polskę" od importu paliw oraz technologii i komponentów (np. do turbin wiatrowych). Chce "odrzucić unijną politykę klimatyczną" i iść "własną ścieżką". Konfederacja nie wspomina, że odrzucenie polityki klimatycznej musiałoby polegać de facto na wyjściu w Unii (a nawet to nie oznaczałoby, że można zlekceważyć politykę klimatyczną).

Partia nie przedstawia wielu konkretnych celów czy rozwiązań. Chce "utrzymać na odpowiednim poziomie wydobycie polskiego węgla", nie wspominając, jaki to poziom i o jakim czasie mowa. Pisze też o potencjale "opłacalności" polskiego węgla. Warto tu dodać, że jego wydobycie spada stale od lat 80., a obecnie polski węgiel jest prawie dwa razy droższy niż ten wydobywani i sprowadzany np. w Kolumbii.

Zobacz wideo Jak to możliwe, że Polska cierpi i na nadpodaż, i na niedobór węgla jednocześnie?

Kolejna część programu stoi w sprzeczności z tą pierwszą. Konfederacja najpierw zapewnia "utrzymanie wydobycia węgla", co sugeruje, że to państwo będzie wpływać na ten poziom, a później twierdzi, że "jednym kluczowych kryteriów w wyborze technologii do produkcji energii powinna być opłacalność". W tekście padają półprawdy czy manipulacje, np. o tym, jakoby "ekologiczność wiatraków i fotowoltaiki była mocno dyskusyjna". W rzeczywistości, biorąc pod uwagę także produkcję i utylizację takich urządzeń, ich emisje są nieporównywalnie niższe od węgla czy gazu

Konfederacja proponuje "program geotermalny dla Polski". Choć krytykuje odnawialne źródła energii, to chce jednocześnie wspierać energetykę rozproszoną i ułatwiać stawianie takich instalacji przez likwidację barier administracyjnych. Partia postuluje "samodzielną produkcję paliwa jądrowego" oraz ograniczenie produkcji energii z gazu do takiej ilości, by zapotrzebowanie na paliwo pokrywało krajowe wydobycie i "bezpieczny" import, co znów może stać w sprzeczności z tym, by to opłacalność była kluczowym kryterium dla energetyki.

Partia chce większej ilości zapór i stopni wodnych na rzekach, a jednocześnie udrożnienia rzek w celu wykorzystania żeglugi śródlądowe. To kierunek ostro krytykowany przez ekologów i ekspertów. Konfederacja nie ma żadnych postulatów dot. zwiększenia ochrony środowiska, parków narodowych czy lasów, recyklingu, nie pada słowo "smog" czy "jakość powietrza". W kwestii praw zwierząt - chce utrzymać stan obecny lub pogorszyć stopień ich ochrony. Pisze w programie, że "nie zgadza się likwidację hodowli i chowu zwierząt w Polsce", zapowiada, że zakaże organizacjom broniącym praw zwierzą wejścia na teren gospodarstw rolnych.

Konfederacja przeciwko UE i polityce klimatycznej

Komentarz Mikołaja Gumulskiego, koordynatora kampanii klimatycznych w Greenpeace Polska i Koalicji Klimatycznej: 

Konfederacja w swoim programie dużo uwagi poświęca na podważanie legalności Europejskiego Zielonego Ładu oraz atakowanie polityki klimatycznej. Skrajna prawica poddaje w wątpliwość opłacalność OZE, chce bronić węgla i inwestować w jego "czyste" technologie. Jest to jednak jedyny program, który dostrzega zagrożenie trwającej masowej rozbudowy energetyki gazowej, do której paliwo będzie musiało być importowane z zagranicy. W tym samym tonie atakowane są jednak także OZE. Konfederacja, pomimo że odeszła w swojej oficjalnej narracji od podważania konsensusu naukowego wokół kwestii zmiany klimatu, to nadal prezentuje postawę, według której transformacja jest szkodliwa i należy się jej sprzeciwiać ze względu na koszty czy rzekomą obronę wolności. Konfederacja zdaje się zupełnie nie dostrzegać zagrożeń dla polskiej przyrody, w tym w szczególności lasów czy rzek, którym nie poświęca ani słowa w swoich propozycjach.

Klimat i środowisko w programach partii:

Tutaj znajdziesz informacje o tym, co pozostałe duże komitety mówią o klimacie i środowisku:

Więcej o: