prostytucja

Więcej o:

prostytucja

 • W Iranie trwa dyskusja na temat kary śmierci za przestępstwa internetowe

  Według depeszy agencji ISNA (Iranian Student's News Agency) projekt ustawy ma na celu ogólne zaostrzenie kar za "szkody w duchowym ładzie społecznym". Każdy, kto prowadzi bloga lub stronę internetową i namawia do takich przestępstw, zostałby ukarany jako "mohareb" (wróg Boga). Iran blokuje dostęp do

 • Rozdział XXV - Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

  Art. 197 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko... Art. 198 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko... Art. 199 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko... Art. 200 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko... Art. 201 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

 • Art. 204 KK

  Art. 204. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę. § 3. Jeżeli osoba

 • Art. 203 KK

  Art. 203. Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Art. 203. Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek