shutdown

Więcej o:

shutdown

 • Shutdown w USA. Donald Trump zapisał się w historii, ale to głębszy problem

  . shutdown) swojej działalności. Do pracy w poniedziałek może nie pójść co najmniej 700 tys. pracowników federalnych. W efekcie np. narodowe parki przyrody, część muzeów i biura zajmujące się wydawaniem paszportów mogą zostać zamknięte. Jednak kluczowe instytucje zajmujące się ochroną życia i zdrowia

 • Wyłączanie ekranu powitalnego Windows XP

  Zobaczmy, jak za pomocą programu Fresh UI pozbyć się ekranu powitalnego Windows XP: 1. Po zainstalowaniu i uruchomienie programu w rozwijanym drzewie po lewej stronie wybierz kolejno Windows System, StartUp/ShutDown, StartUp, Welcome Window. 2. W oknie po prawej stronie kliknij dwukrotnie Show

 • Energenie: ekologiczne wyłączanie sprzętu

  To nowe urządzenie, które pomoże zaoszczędzić nasze pieniądze i jednocześnie pomóc chronić środowisko naturalne. Urządzenie o nazwie Energenie standby shutdown potrafi automatycznie wyłączać sprzęty elektryczne, pozostawione przez nas w trybie gotowości do pracy (standby) - możemy przeczytać w

 • Szybkie uruchamianie funkcji systemu Windows XP

  zdalnym. Zastępuje program AT.exe, sfc - skanuje chronione pliki systemowe i zastępuje niepoprawne wersje plików poprawnymi wersjami firmy Microsoft, shutdown - umożliwia zdalny restart lub wyłączenie komputera, systeminfo - wyświetla informacje o konfiguracji komputera, tasklist - narzędzie wiersza

 • WD My Book: dyski zewnętrzne mają już 2 TB

  przechodzenia w stan spoczynku po 10 min. nieaktywności dzięki energooszczędnej konstrukcji. Wbudowane zostały również Funkcja SmartPower, wyłączająca i włączająca dysk razem z komputerem oraz funkcja Safe Shutdown, zabezpieczająca dysk przed utratą zasilania zanim wszystkie dane nie zostaną zapisane. W dyskach