świadczenia

Więcej o:

świadczenia

 • ZUS dalej będzie zmniejszał świadczenia emerytów

  . Projekt ustawy w tej sprawie zgłoszą w Sejmie posłowie. Popierają go także organizacje pracodawców. Ministerstwo pracy i polityki społecznej planuje, aby od nowego roku bez ograniczeń dorabiali renciści. Rozwiązanie to nie obejmie emerytów oraz osób otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne

 • Świadczenie ratownicze. Ile wynosi? Komu ma przysługiwać?

  świadczenie ratownicze? Regulacja ustawy zakłada m.in. świadczenie ratownicze, które mają przysługiwać strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy "brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych" - przez okres 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni). Jak podaje portal

 • Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego 2021. Jak obliczyć?

  W jaki sposób uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Jakie warunki trzeba spełnić?  Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne? W przypadku choroby pracownik przechodzi kilka etapów. W pierwszej kolejności pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe - w zależności od wieku chorego następuje

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

  Czym jest świadczenie pielęgnacyjne ? To dodatek przysługujący osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Najczęściej są to rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, ale prawo do świadczenia mogą mieć też opiekunowie  faktyczni dziecka czy osoby będące rodziną zastępczą

 • Świadczenie rodzicielskie. Komu przysługuje? Ile wynosi?

  Świadczenie rodzicielskie, zwane także "kosiniakowym" (od nazwiska dawnego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, z którego inicjatywy wprowadzono świadczenie) wypłacane jest od 2016 roku. Świadczenie rodzicielskie. Ile wynosi? Świadczenie rodzicielskie dla wszystkich uprawnionych osób wynosi