świadczenia

Więcej o:

świadczenia

 • Świadczenie urlopowe 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

  Świadczenia urlopowe  mogą być przyznawane w firmach, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, gdy przedsiębiorstwo zrezygnowało z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenie urlopowe ma możliwość jednorazowo otrzymać każdy pracownik, który wybiera się na urlop  trwający minimum 14

 • Świadczenie ratownicze. Ile wynosi? Komu ma przysługiwać?

  świadczenie ratownicze? Regulacja ustawy zakłada m.in. świadczenie ratownicze, które mają przysługiwać strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy "brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych" - przez okres 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni). Jak podaje portal

 • Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego 2021. Jak obliczyć?

  W jaki sposób uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Jakie warunki trzeba spełnić?  Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne? W przypadku choroby pracownik przechodzi kilka etapów. W pierwszej kolejności pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe - w zależności od wieku chorego następuje

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

  Czym jest świadczenie pielęgnacyjne ? To dodatek przysługujący osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Najczęściej są to rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, ale prawo do świadczenia mogą mieć też opiekunowie  faktyczni dziecka czy osoby będące rodziną zastępczą