centra danych

Więcej o:

centra danych

 • Duże wyzwania przed centrami danych

  najważniejszych serwerów do produkcji. Mało nas... Problemy związane z rekrutacją kadr w centrach danych mają różnoraki charakter i są powszechnie zgłaszane przez wszystkich respondentów na całym świecie. Zgodnie z wynikami badań: - 86% respondentów wskazuje trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników

 • Jak mierzyć energooszczędność centrów danych?

  jest ekologiczne i przyjazne środowisku. Green Grid opracowało ostatnio dwa parametry służące do oceniania centra danych pod względem energooszczędności: 1. Power Usage Effectiveness (PUE) to współczynnik, który w przypadku energooszczędnego centrum danych nie powinien być większy niż 2 i jest tym korzystniejszy

 • Problem z zasilaniem w centrach danych

  Budując centrum danych można przyjąć, że średnio na każdy metr kwadratowy jego powierzchni należy dostarczyć 2-3 kW mocy. "Jest ona potrzebna do zasilenia sprzętu oraz odprowadzenia wytworzonego ciepła " - mówi Krzysztof Kossykowski, specjalista z centrum danych firmy telekomunikacyjnej GTS Energis

 • Alcatel-Lucent konsoliduje centra danych

  w miejsce 25 centrów danych tylko sześciu centrów i zlikwidowanie wszystkich serwerowni. Plan ma zostać zrealizowany do końca 2009 r. Trzy centra danych będą się znajdować w Azji, jedno w Niemczech, jedno w USA i jedno we Francji. Dwa ośrodki obliczeniowe (w USA i we Francji) będą centrami danych

 • Rosnące zapotrzebowanie centrów danych na energię elektryczną

  Autorem raportu jest Jonathan Koomey (naukowiec pracujący w Lawrence Berkeley National Laboratory, profesor Stanford University). Można w nim przeczytać, że pomimo budowania coraz to bardziej energooszczędnych serwerów, pobór elektryczności przez centra danych na całym świecie podwoił się w

 • Przełączniki dla centrów danych

  z myślą o obsługiwaniu dużych centrów danych i połączeń Ethernet 10 Gb/s. Specjaliści twierdzą, że jest to najważniejsza premiera Cisco od 2004 roku, gdy firma zaprezentowała routery linii CSR (Carrier Routing System). Przełącznik Nexus powstawał cztery lata, pracowało nad nim 578 inżynierów i kosztował

 • Przełącznik dla centrów danych

  Przełącznik o nazwie TRX 100 ma wysokość 1U i zawiera 48 standardowych portów Ethernet 10/100/1000BASE-T (pracujących w trybie auto-sensing) oraz dodatkowo cztery porty uplink Etherent 10 Gb/s, które mogą obsługiwać miedziane połączenia CX4 albo (korzystając z rozwiązania SFP) połączenia

 • HP wirtualizuje centra danych

  Administratorzy zarządzają obecnie centrami danych opartymi na rozwiązaniach HP przy pomocy różnych narzędzi. Oprogramowanie HP Insight Dynamics - VSE pozwoli zarządzać centrami danych (w tym nadzorcami sprawującymi pieczę nad wirtualnymi maszynami) z poziomu jednego interfejsu, który wspiera

 • IBM: "zielone" centra danych w Polsce

  Nowy produkt IBM nosi nazwę Green Data Center. Dzięki niemu firma tak może zaplanować swoje centrum, aby wywierało ono jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne (w kontekście emisji CO2). Popyt na Data Center jest widoczny w większości regionów świata. Od 2003 roku ilość powierzchni

 • Sieć centrów danych OVH obejmie całą Europę

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania czy Holandia to kraje, w których stopień wykorzystania chmury jest najwyższy. Dlatego właśnie zachodnia i północna część Europy stały się ośrodkami, w których większość dostawców decyduje się umieścić swoje centra danych