Woda w mięsie, oszukane jajka i odchody myszy w przyprawach. Oto wyniki kontroli Inspekcji Jakości Handlowej

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła w II półroczu ub.r. kontrole produktów spożywczych. Dotyczyły one m.in.: mięsa i wyrobów mięsnych, ryb, serów, masła, jaj, makaronów, owoców, warzyw, oleju, przypraw, soków i przetworów. Wyniki nie zachwycają.

Łącznie inspektorzy sprawdzili 821 producentów żywności. W trakcie kontroli skupiano się na trzech podstawowych elementach jakości handlowej czyli cechom organoleptycznym (wygląd, smak i zapach), parametrom fizykochemicznym ( w tym wilgotność, gęstość, zawartość tłuszczu) oraz prawidłowemu oznakowaniu. Efekty?

Uchybienia znaleziono w co piątej badanej partii mięs i wyrobów mięsnych. Chodzi m.in. o zawyżoną wartość wody w mięsie drobiowym, zaniżoną zawartość mięsa czy niezgodną z deklaracją zawartość tłuszczu, białka, soli i wody czy zaniżoną masę ryb.

Dodatkowo w części przypraw znaleziono odchody gryzoni, liście uszkodzone przez szkodniki, martwe szkodniki oraz pozostałości po ich kokonach. Makarony zawierały mniejszy dodatek jaj niż obiecywał producent, a soki witaminizowane miały mniejszą zawartość witamin niż wynikało z etykiety.

W ponad połowie partii orzechów stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu.

W przypadku produktów, w których występowały określenia „wiejski” i „chłopska” używano dodatków i gotowych półproduktów (np. jaj w proszku, hydrolizatów białkowych).

Producenci bezzasadnie używali także takich określeń, jak: ,,polski" jako kraju pochodzenia miodu, ,,kalifornijskie" dla śliwek pochodzących z Chile, czy określenia ,,górski" dla wyrobu produkowanego na terenach nizinnych.

W błąd wprowadzali również producenci jaj, którzy szatą graficzną sugerowali, że chów klatkowy jest chowem wolno wybiegowym.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy wydali łącznie 335 decyzji administracyjnych, w tym 129 grzywien na łączną kwotę ponad 27,6 tys. zł.

+++

Cotygodniowe podsumowanie roku 14/2018. Podcast ekonomiczno - polityczny Rafała Hirscha

Więcej o: