Abonament RTV w 2019 roku. KRRiT podała informacje o wysokości opłat i zwolnieniach

Abonament radiowo-telewizyjny w 2019 roku pozostanie bez zmian. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zmieniła poziomu opłaty abonamentowej na przyszły rok.

Miesięczna opłata od posiadaczy telewizora (lub telewizora i radia) będzie wynosiła 22,70 zł. Płacąc za kilka miesięcy z góry, można jednak uzyskać zniżkę.

abonament RTV 2019 r. - telewizja i radio lub tylko telewizjaabonament RTV 2019 r. - telewizja i radio lub tylko telewizja KRRiT

Zniżki są przyznawane na zasadzie: 3, 4, 5 lub 10 proc. za uiszczenie opłaty za kolejno 2, 3, 6 lub 12 miesięcy z góry. Taka konstrukcja oznacza jednak, że opłata np. za cztery miesiące z góry to suma opłaty za 3 miesiące i za miesiąc, a np. za 11 miesięcy - to suma opłaty za 6 miesięcy, 3 miesiące i 2 miesiące. A to z kolei prowadzi do tego, że nie zawsze zadziała zasada, że im więcej miesięcy z góry chcemy opłacić, tym mniej w przeliczeniu na jeden miesiąc zapłacimy - np. opłata za 3 miesiące z góry wynosi średnio 21,78 zł na miesiąc (65,35 zł / 3), a za 4 miesiące z góry 22,01 zł za miesiąc (88,05 zł / 4).

Jeśli ktoś posiada tylko odbiornik radiowy, to wysokość opłaty abonamentowej wyniesie dla niego 7 zł za miesiąc. Wnosząc opłatę za kilka miesięcy z góry będzie jednak nieco taniej.

abonament RTV 2019 r. - tylko radioabonament RTV 2019 r. - tylko radio KRRiT

KRRiT przypomina także, że abonament RTV jest obowiązkowy. Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika wynosi 681 zł, czyli trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Tzw. operator wyznaczony, czyli Poczta Polska, może przeprowadzać kontrole rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Jeśli ktoś nie ma telewizora ani radia, i np. ogląda telewizję w internecie, to nie ma obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej.

Abonament RTV - kto jest zwolniony?

Warto pamiętać, że nie wszyscy muszą płacić opłaty za abonament RTV. Uprawnieni do zwolnienia są m.in. osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby z I grupą inwalidzką, osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne rentę socjalną, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, osoby spełniające kryterium dochodowe (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 754 zł)  czy osoby które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, ale jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. W 2017 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 4 271,51 zł brutto, czyli 50 proc. tej kwoty wynosi 2 135,76 zł. Ale w 2018 r. z pewnością będzie wyższe, tylko w I kwartale br. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4622,84 zł.

Co dalej z abonamentem?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała stawki abonamentu RTV za 2019 r., bo na razie nic się w tej kwestii nie zmieniło. Ale należy pamiętać, że jeszcze może się zmienić.

Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych, od kilku miesięcy zapowiada, że abonament RTV od początku 2019 r. zniknie, a media publiczne będą utrzymywane z budżetu państwa. Pytanie jednak, czy jest to rozwiązanie realne - po pierwsze, wymagałoby zgody Komisji Europejskiej, a po drugie - od dojścia PiS do władzy w 2015 r. pomysłów na zmiany w finansowaniu TVP czy Polskiego Radia było kilka - m.in. kontrowersyjna „ustawa abonamentowa”, która nakazałaby „donoszenie” na swoich klientów przez operatorów kablówek czy platform cyfrowych. PiS zamroził prace nad tą ustawą w połowie 2017 r.

Media publiczne dostały natomiast pod koniec 2017 r. duży zastrzyk z budżetu państwa z tytułu rekompensaty za zwolnienie różnych grup społecznych z płacenia abonamentu w latach 2010-2017. W ubiegłym roku tylko Telewizja Polska otrzymała z tego tytułu 266,5 mln zł. Wpływy TVP wyłącznie od osób płacących abonament wyniosły z kolei 355,1 mln zł i były niższe rok do roku o ok. 11 mln. Jednak razem z rekompensatą z budżetu państwa wpływy abonamentowe Telewizji Polskiej - blisko 622 mln zł - były najwyższe od 15 lat.

***

Dominika Nowak: Czasem tylko dzięki szalonej odwadze, można zacząć działać [NEXT TIME]

Więcej o: