244 biliony dolarów - świat tonie w długach. A na tym może się nie skończyć

Zrzeszający światowe banki Instytut Finansów Międzynarodowych poinformował, że globalny dług może niedługo pobić rekord. W trzecim kwartale 2018 r. przekroczył 244 biliony dolarów i ma nadal rosnąć.
Zobacz wideo

Ta kwota globalnego zadłużenia – mimo, że jest nieco niższa, niż rekordowe 247,7 biliona dolarów na początku 2018 r. – zaczyna powoli niepokoić inwestorów. Boją się oni dalszego wzrostu zadłużenia w następnej fazie globalnego cyklu gospodarczego. 

Dodatkowo, warto zauważyć, że od 2016 r. sektor przedsiębiorstw odpowiada za jedną trzecią światowego wzrostu zadłużenia, co oznacza rekordowo wysoki stosunek zadłużenia przedsiębiorstw do produktu krajowego brutto. 

Globalny dług rośnieGlobalny dług rośnie Institute of International Finance

Globalny dług jest teraz ponad trzykrotnie większy niż światowa gospodarka. Poziom zadłużenia na świecie wzrósł o 318 proc. globalnego produktu krajowego brutto. Rekordowy był 2016 r. z wynikiem 320 proc. 

Zdaniem Emre Tiftik – specjalisty z Instytutu Finansów Międzynarodowych – z czystej ostrożności należy rozważyć rodzaj długu, przyjrzeć się sektorom, z których pochodzi i w których dominuje. To może pomóc w zidentyfikowaniu słabości finansowych i gospodarczych poszczególnych krajów oraz złagodzić skutki ewentualnego przyszłego kryzysu zadłużenia.

Wśród ryzyk, które mogą przyczynić się do powstania kryzysu analityk wymienia takie elementy jak uzależnienie od zadłużenia krótkoterminowego oraz duże zadłużenie zagraniczne państw. Obydwa te czynniki podnoszą ryzyko i zwiększają podatność krajów na globalne zmiany nastrojów politycznych.

Gospodarstwa domowe

Zadłużenie gospodarstw domowych jest kolejną ściśle monitorowaną miarą kondycji ekonomicznej.

Instytut Finansów Międzynarodowych wyraźnie zwraca uwagę na ten czynnik, szczególnie na rynkach wschodzących. Z danych Instytutu wynika, że zadłużenie gospodarstw domowych na tych rynkach, w tym w Chinach, Indiach, Meksyku i Korei, wzrosło w trzecim kwartale 2018 r. aż o 12 bilionów dolarów. Podobną sytuację odnotowano na dojrzałych rynkach europejskich.

Instytut Finansów Międzynarodowych wymienia Francję, Belgię i Finlandię jako kraje znaczącego wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych.

Więcej o: