PIT 2020. W tym roku pojawiły się trzy nowe ulgi podatkowe. Co możemy odliczyć w rozliczeniu?

Rozpoczął się okres rozliczeń naszych dochodów z urzędem skarbowym. W tym roku w życie wchodzą pewne korzystne dla podatników zmiany, w tym trzy nowe ulgi podatkowe. Sprawdź, co możesz odliczyć w zeznaniu podatkowym.
Zobacz wideo

Choć dokumenty można składać już wcześniej, to w tym roku skarbówka rozliczenia podatkowe rozpocznie od 15 lutego. Zmianom nie uległy terminy składania rozliczeń podatkowych. Do końca stycznia pracodawcy musieli przekazać do urzędów PIT-11. Termin dostarczenia go pracownikom mija wraz z końca lutego. Zgodnie z tradycją podatnicy czas na rozliczenie się urzędem skarbowym mają do 30 kwietnia. Jeśli nie wyrobimy się w tym terminie, urząd zrobi to za nas. 

PIT 2020. Sprawdź, co możesz odliczyć

Podczas składania PIT-ów należy pamiętać o tym, że podatnicy mogą skorzystać z ulg podatkowych. W rozliczaniu za 2019 roku pojawiły się aż trzy nowości. Po pierwsze to zwolnienie z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego dla osób, który nie ukończyły 26. roku życia. Dotyczy to jednak tych, których roczny dochód nie przekroczył 85 528 zł. Jako że przepisy obowiązywały jedynie przez część ubiegłego roku (ustawa weszła w życie w ciągu roku), to limit został odpowiednio zmniejszony i wynosi 35 636 zł. Z ulgi skorzystać mogą młodzi podatnicy zatrudnieni na umowie o pracę bądź zlecenie. Samozatrudnieni bądź posiadający umowę o dzieło muszą rozliczać się na normalnych warunkach. 

Rozliczając PIT za 2019 roku, skorzystać można również z ulgi termomodernizacyjnej. W jej ramach odliczyć można sobie wszelkie wydatki związane z termomodernizacją. Limit wynosi 53 tys. zł.

Od 2020 roku obowiązuje również możliwość odliczenia darowizny na cele edukacji zawodowej, czyli środków przekazanych szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz innym publicznym placówkom. Maksymalny poziom odliczeń z tego tytułu to 6 proc. osiągniętego dochodu. 

PIT 2020. Lista ulg podatkowych w rozliczeniu podatkowym za 2019 rok:

  • ulga na internet,
  • ulga na dziecko,
  • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
  • składki zdrowotne,
  • ulga dla krwiodawców, 
  • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
  • ulgi dla niepełnosprawnych,
  • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
  • ulga termomodernizacyjna, 
  • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.
Więcej o: