Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jaka jest wysokość świadczenia i kto może je dostać?

Od 9 listopada część rodziców opiekujących się dziećmi w wieku szkolnym może liczyć na tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jakie są kryteria jego przeznawania i ile wynosi to świdczenie?
Zobacz wideo

Od soboty 7 listopada szkoły pozostają zamknięte, a to oznacza, że również najmłodsze dzieci - tj. z klas I-III - przeszły całkowicie na nauczanie zdalne. W związku z tym rząd ogłosił, że od poniedziałku (9 listopada) rodzice tych dzieci liczyć mogą na tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu on przysługuje i jak go otrzymać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - kto może go otrzymać?

Sytuacja jest analogiczna do tej wiosną tego roku, gdy rząd również zdecydował się na całkowite zamknięcie szkół. Jesienią rządzący początkowo wzbraniali się przed wysłaniem najmłodszych uczniów do domu, jednak od 7 listopada również i oni przeszli na naukę zdalną.

Kto może otrzymać świadczenie? Tu bardzo istotny jest wiek dziecka. Jak tłumaczy ZUS, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, jeśli rodzic sprawuje osobista opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Na podobnych zasadach dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje też rodzicom dzieci: 

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warto jednak pamiętać, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicom: 

  • zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  • realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak tłumaczy ZUS, szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I–III.

Ile wynosi świadczenie i jak je otrzymać?

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest uzależniona od pensji rodzica. Wynosi 80 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto wyliczonego na podstawie dochodów z ostatnich 12 miesięcy. Zasiłek można pobrać za opiekę nad dziećmi w dniach od 9 do 29 listopada.

Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia u pracodawcy, podobnie jak miało to miejsce na wiosnę. Osoby prowadzący własną działalność gospodarczą muszą złożyć wniosek o otrzymanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego bezpośrednio w ZUS.

Warto pamiętać jednak, że zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę - np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłek nie wlicza się też do limitu 60 dni standardowego zasiłku opiekuńczego.

Więcej o: