Diagności laboratoryjni chcą podwyżek. "Adekwatnie do wiedzy, kwalifikacji i odpowiedzialności"

Diagności laboratoryjni apelują o podwyżki. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wystosowała oficjalne pismo do ministerstwa zdrowia, zaniepokojena procesem określania minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, które "są niezgodne z logiką i prawem pracy".

Diagności laboratoryjni, ze względu na trzecią falę pandemii, znów musieli włączyć w pracy wyższy bieg. W ciągu ostatniej doby wykonano przeszło 86,1 tys. testów na koronawirusa. Ponadto warunki pracy i wynagrodzenie w tym zawodzie są na niskim poziomie, o czym pisaliśmy w naszym portalu w październiku. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych postanowiła upomnieć się o swoje prawa w związku z procesem ustalania minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia.

Zobacz wideo Konieczny o trzeciej fali wirusa: Sytuacja jest bardzo niestabilna

Diagności laboratoryjni walczą o podwyżki

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL) wydało oficjalne stanowisko w sprawie procedowania zmian w tzw. ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. 

Prezydium KRDL jest zaniepokojone dotychczasowym sposobem procedowania nad nowymi rozwiązaniami prawnymi w przedmiocie określenia minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Samorządy poszczególnych zawodów medycznych reprezentują interes całej grupy zawodowej i przedstawiane przez nie postulaty powinny być brane pod uwagę jako główne wytyczne co do oczekiwań, nie zaś jako jeden z wielu głosów doradczych

- można przeczytać w dokumencie. 

KRDL apeluje do ministra zdrowia o podwyżki dla diagnostów laboratoryjnych, które podniosą ich wynagrodzenia do poziomu adekwatnego do wiedzy, kwalifikacji i odpowiedzialności za pracę. Zdaniem prezydium tylko kompleksowe zmiany w finansowaniu wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia mogą doprowadzić do pożądanych rezultatów w postaci:

  • bezpieczeństwa kadrowego w ochronie zdrowia,
  • zwiększenia zainteresowania kształceniem w zawodach medycznych,
  • promowania podejmowania zatrudnienia na terenie kraju,
  • zachęcania już zatrudnionej kadry do podwyższania kwalifikacji zawodowych w drodze uzyskiwania specjalizacji.

Adam Niedzielski otrzymuje groźby karalne Minister Adam Niedzielski dostaje groźby za lockdown. Nawet faksem

Postulaty Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

KRLD domaga się po raz kolejny:

  • Zapewnienia finansowania podwyżek wynagrodzeń na poziomie adekwatnym do kwalifikacji oraz odpowiedzialności, poprzez wyszczególnienie diagnostów laboratoryjnych posiadających I stopień specjalizacji oraz diagnostów laboratoryjnych posiadających tytuł specjalisty (specjalizacja II stopnia albo tytuł specjalisty przy specjalizacji jednostopniowej);
  • Podniesienie i urealnienie współczynników pracy dla całej grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych poprzez odpowiednie usystematyzowanie współczynników pracy diagnosty bez specjalizacji, diagnosty z I stopniem specjalizacji oraz diagnosty z tytułem specjalisty;
  • Rozdzielenie w strukturze wynagrodzeń pracowników samodzielnie udzielających świadczeń zdrowotnych (diagności laboratoryjni) i personelu pomocniczego, gdyż obecnie proponowane rozwiązania, przewidujące taki sam współczynnik wynagrodzenia dla tych grup zawodowych, są niezgodne z logiką i z prawem pracy;
  • Uzależnienie wysokości wynagrodzenia od posiadanych kwalifikacji, a nie od wymagań dla danego stanowiska. Dotychczasowa praktyka dowodzi, że przepisy obowiązującej ustawy skutkują celowym i niewłaściwym zatrudnianiem osób z wyższymi kwalifikacjami na niższych stanowiskach w celu uniknięcia przeszeregowania i tym samym przyznania podwyżki za uzyskanie tytułu specjalisty

Wojciech Andrusiewicz Andrusiewicz ostrzega: Nie jesteśmy nawet pod szczytem trzeciej fali

Więcej o: