500 plus kończy pięć lat. Jaki jest bilans programu?

1 kwietnia mija dokładnie 5 lat od uruchomienia programu Rodzina 500 Plus. Jak mówi IAR ministra Marlena Maląg, do tej pory do polskich rodzin trafiło z programu ponad 141 miliardów złotych.

Miesiąc w miesiąc świadczenie otrzymuje 6 milionów 600 tysięcy dzieci. Rocznie to około 41 mld zł, co stanowi mniej więcej 1,7 proc. PKB. Początkowo było to około 22 mld złotych, ale nakłady wzrosły w 2019 roku. Od tego czasu świadczenie przysługuje bowiem na wszystkie dzieci do 18. roku życia, a nie tylko na drugie, zlikwidowano także kryterium dochodowe.

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

500 plus. Co na nim zyskaliśmy?

Ministra Maląg zaznaczyła, że program pozwolił polskim rodzinom spełniać marzenia. Podkreśliła, że dzięki temu programowi wiele rodzin po raz pierwszy pojechało na wakacje, a dzieci mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe i rozwijać swoje zainteresowania.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zwróciła uwagę, że świadczenie 500 plus podnosi godność polskich rodzin, wielu z nich pozwala przetrwać trudny czas pandemii i przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju, gdyż napędza konsumpcję. Jak informuje Business Insider, bez 500 plus do najbiedniejszych 10 proc. populacji zaliczałoby się 553 tys. dzieci, a dzięki wypłacie świadczenia jest o przeszło 200 tys. mniej, wynika z opracowania ekspertów Centre for Economic Analysis. 

Dane wskazują również, że do rodzin z dziećmi należących do 20 proc. gospodarstw o najwyższych dochodach z programu 500 plus trafia 9,9 mld zł rocznie. To niemal 25 proc. wydatków na świadczenie, podczas, gdy dolne 20 proc. otrzymuje jedynie 11,7 proc., czyli 4,7 mld zł.

Warto jednak pamiętać, że do rodzin o niskich dochodach kierowane są również inne świadczenia w ramach systemu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przy jednoczesnym uwzględnieniu świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczenia Dobry Start (którego przyznanie nie jest uzależnione od dochodów rodziny). Oznacza to, że wsparcie kierowane do rodzin o niskich dochodach jest odpowiednio wyższe

- mówiła w styczniu Marlena Maląg.

Waloryzacja 500 plus, Nowy Ład i dzietność

Program jest konieczny i w Nowym Polskim Ładzie znajdą się rozwiązania, które rozszerzą wsparcie polskiej rodziny

- zaznaczyła ministra Marlena Maląg. Jak mówiła, "nie mówimy tu o wsparciu bezpośrednim, finansowym, ale o takich rozwiązaniach, które zachęcą młodych ludzi do zakładania rodziny i trwałości związków małżeńskich".

Warto zaznaczyć, że podczas, gdy nominalna wartość 500 plus się nie zmieniła, to przez ostatnich pięć lat ogólny poziom cen wzrósł o 13,3 proc., wylicza Centre for Economic Analysis. By przywrócić siłę nabywczą 500 plus z dnia wprowadzenia programu, jego wartość powinna skoczyć do 567 zł miesięcznie. Kwota ta musiałby wzrosnąć jeszcze do 615 zł, by utrzymać wartość świadczenia względem rosnącego minimum socjalnego. 

Minister dodała, że budujące są wyniki badania wskazujące, że 98 procent młodych ludzi chce mieć w małżeństwie dzieci.

Musimy ten potencjał wesprzeć

- zaznaczyła.

Jednym z celów programu Rodzina 500 plus było zwiększenie dzietności. Dzisiaj wiemy już, że tego nie udało się zrealizować, ale Polacy i tak wyrażają poparcie dla świadczenia. 

500 plus wypłacane co miesiąc, przysługuje od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie obejmuje zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Więcej o: