Wody Polskie chcą obniżki cen za wodę i ścieki w Warszawie. Chodzi o awarię "Czajki"

Wody Polskie nie zgodziły się na propozycję warszawskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dotyczącą pozostawienia cen za wodę i ścieki na tym samym poziomie. Wody Polskie odmowę argumentują błędami formalnymi, nieprawidłowym podziałem kosztów oraz awarią oczyszczalni ścieków "Czajka".
Zobacz wideo Wody Polskie pokazały wizualizację stopnia wodnego Siarzewo

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uważa, że w trakcie obowiązywania ostatniej taryfy stołeczny MPWiK pobierał opłaty za usługi, których nie wykonywał. Dlatego w nowej taryfie cena za usługi powinna być odpowiednio niższa.

MPWiK w Warszawie musi przedstawić nową taryfę lub odwołanie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zaznaczyła, w czasie dwóch awarii oczyszczalni "Czajka" spuszczono do Wisły ponad 15 milionów metrów sześciennych ścieków. - Opłata od mieszkańców została pobrana, natomiast usługa nie została wykonana należycie. Koszty, jakie ponieśli mieszkańcy to blisko 90 milionów złotych - powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Warszawskie MPWiK ma miesiąc na przygotowanie nowej taryfy lub odwołanie. W przypadku przekroczenia terminu lub braku porozumienia Wody Polskie mogą narzucić tymczasową taryfę, która będzie obowiązywać w Warszawie.

Wody Polskie: Taryfa została sporządzona w sposób niewłaściwy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło wniosek o utrzymanie ceny za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Obecna stawka wynosi 9,85 zł za 1 m sześc. i miałaby obowiązywać przez kolejne trzy lata - wskazuje Interia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na swojej stronie internetowej wymieniło powody wydania negatywnej decyzji i wyjaśniło, że "taryfa nie została opracowana w sposób zapewniający ochronę odbiorów usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. MPWiK Warszawa, przedstawiając ceny i stawki opłat do zatwierdzenia, pomimo utrzymania ich na tym samym poziomie, nie zastosowało się do Rozporządzenia w sprawie określania taryf".

W ocenie Wód Polskich MPWiK nie wzięło pod uwagę interesu społecznego i planując nową taryfę, przedstawiło zawyżone ceny za wodę i ścieki. "Taryfa została sporządzona w sposób niewłaściwy i nie spełnia wymogów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wydanego do niej rozporządzenia, co wpływa na odmowę zatwierdzenia taryfy" - podsumowano.

Więcej o: