Zmiany dot. korzystania z elektrycznych hulajnóg. Jak parkować? Z jaką prędkością jeździć? Kary

W czwartek w życie wchodzą nowe przepisy, które regulują status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz siłą mięśni. Sprawdź, jak zmienią się zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Jakie będą kary za łamanie przepisów? Gdzie można parkować oraz co wolno dzieciom, a czego nie?

Nowe przepisy dotyczą takich pojazdów jak hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia wspomagające ruch m.in. rolki, wrotki czy deskorolki. To właśnie te urządzenia wykorzystywane do poruszania się zyskały 20 maja w kodeksie drogowym swoją definicję, a ich użytkownicy prawa oraz obowiązki.

Zobacz wideo Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych

Jakich przepisów muszą przestrzegać kierowcy poruszający się hulajnogami elektrycznymi?

"Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególniają szereg praw i obowiązków, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy, jak również inni uczestnicy ruchu drogowego" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez policję.

Od czwartku w prawie o ruchu drogowym pojawiły się trzy nowe definicje:

 • Hulajnoga elektryczna - pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;
 • Urządzenie transportu osobistego - pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;
 • Urządzenie wspomagające ruch - urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.

Hulajnoga elektryczna: obowiązki jadącego

Osoby podróżujące hulajnogą elektryczną mają obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić, z prędkością do 20 km/h.

"Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h" - czytamy.  

Po chodniku możemy się poruszać hulajnogą, gdy jest on usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
 • zachowanie szczególnej ostrożności;
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna: wymaganie uprawnienia

Osoby w wieku od 10 lat do 18 lat do poruszania się hulajnogą elektryczną będą musiały posiadać takie same uprawnienia, jak w przypadku kierowania rowerem, czyli kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.  Osoby dorosłe nie mają obowiązku posiadania takiego dokumentu. 

Hulajnoga elektryczna: zasady dot. dzieci

Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 10. roku życia, nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną. Z kolei starsze dzieci mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej wyłączne w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

 • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;
 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów.

Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Od 20 maja hulajnogi elektryczne mogą być stawiane wyłącznie w wyznaczonym przez zarządcę drogi miejscu. Jeśli takiego nie będzie, hulajnogę możemy zostawić na chodniku tylko jeśli:

 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni;
 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika;
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego będą mogły być usuwane z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu.

Hulajnoga elektryczna: konsekwencje prawne

Osoby poruszające się hulajnoga elektryczną, korzystające jednocześnie z telefonu, otrzymają mandat w wysokości 200 zł. Z kolei za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł, tyle samo trzeba będzie zapłacić, jeśli kierowca hulajnogi będzie przewozić inną osobę, zwierzę lub ładunek.  

Najwyższą karą przewidziano dla poruszających się hulajnogą w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny. Mandat wyniesie od 300 do 500 zł.

Więcej o: