Emerytury i renty. Nowe kwoty dla osób "dorabiających" do świadczeń. ZUS podniósł limit

Od 1 czerwca obowiązują nowe limity dla osób dorabiających na emeryturze i rencie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższył pułap zarobków, które nie będą skutkować obniżeniem lub zawieszeniem świadczeń.
Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

ZUS zakomunikował 18 maja o podniesieniu limitu dla dorabiających emerytów i rencistów. Zmiany weszły w życie we wtorek 1 czerwca.

Emerytury tylko na konto. ZUS: finanse Polaków stają się coraz bardziej cyfrowe Emerytury tylko na konto. ZUS: finanse Polaków stają się coraz bardziej cyfrowe

Dorabianie do emerytury i renty. Nowe limity

Osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, czyli nie osiągnęły wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 dla mężczyzn), a także renciści mogą od dziś dorabiać do kwoty 3977,10 zł brutto (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r.). Przekroczenie tego progu spowoduje pomniejszenie emerytury. Wysokość pomniejszenia to różnica osiągniętego przychodu od podanego powyżej limitu.

Natomiast jeśli osoba dorabiająca przekroczy granicę 7386,10 zł brutto (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r.) to wtedy nastąpi zawieszenie świadczenia.

Warto dodać, że w przypadku renty rodzinnej świadczenie ulega zawieszeniu już po przekroczeniu progu 3977,10 zł.

ZUS przejmuje 500 plus od samorządów. Wypłaty na konto, cyfrowe wnioski ZUS przejmuje 500 plus od samorządów. Wypłaty na konto, cyfrowe wnioski

Dorabianie do emerytury i renty. Jakie są maksymalne kwoty pomniejszania świadczeń?

Obowiązujące przepisy przewidują również maksymalną kwotę zmniejszenia świadczeń. Od 1 marca 2021 r. wynosi ona: 

  • 646,67 zł - w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • 485,04 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do prac;
  • 549,71 zł - w przypadku rent rodzinnych przysługujących jednej osobie.

Powyższe limity nie dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny i mają prawo do emerytury, a także prawo do emerytury częściowej i renty inwalidy wojennego lub pobierają renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Więcej szczegółów w kwestii dorabiania na emeryturze, a także szereg odpowiedzi na pytania z tego zakresu można znaleźć TUTAJ.

Więcej o: