Czym jest seria dowodu osobistego? Gdzie się znajduje?

Czym jest seria dowodu osobistego? Przy niektórych okazjach jesteśmy proszeni o podanie tej charakterystyki. Gdzie ją znaleźć? Do czego może być potrzebna? Podpowiadamy.

Dowód osobisty jest w naszym kraju podstawowym dokumentem, który umożliwia potwierdzenie tożsamości. To zaś jest wymagane również w licznych sytuacjach, gdy trzeba potwierdzić własny wiek. Jego posiadanie jest obowiązkowe dla pełnoletnich, ale mogą go uzyskać także osoby niepełnoletnie. Czym właściwie jest seria dowodu osobistego? Dlaczego bywa tak istotna? 

Zobacz wideo "Na COP26 jest dużo deklaracji, ale one przysłaniają to, co się dzieje za kulisami"

Seria dowodu osobistego - czym jest? 

Seria dowodu osobistego i jego numer to podstawowa charakterystyka tego dokumentu - tworzy ją ciąg liter i cyfr. Na ich podstawie stwierdza się prawdziwość dokumentu. Kombinacja trzech liter i sześciu cyfr nie jest przypadkowa. Przypisuje się do nich wagi, które pozwalają na wykonanie działań matematycznych pozwalających na stwierdzenie, że dowód osobisty nie jest fałszywy. Jest to ważne zabezpieczenie w sytuacji kontaktu z organami państwowymi, ale też przy wielu innych okazjach, gdzie pewność co do naszej tożsamości jest kluczowa.  

Seria i numer dowodu osobistego. Zmiany od 8 listopada 2021 

Seria i numer dowodu osobistego stanowią bardzo istotną charakterystykę tego dokumentu. Od poniedziałku 8 listopada czekają nas niewielkie zmiany, jeśli chodzi o sposób ich umieszczenia. Od tego dnia zaczną być wydawane dowody osobiste zaprojektowane według nowego wzoru. Pojawi się przede wszystkim druga cecha biometryczna w postaci odcisku palca. Zmiany obejmą też umieszczenie na dokumencie odręcznego podpisu posiadacza i kilku drobniejszych, ale zauważalnych zmian. Jedną z nich będzie obecność napisu ''Numer dowodu osobistego'' wraz z unikalnym ciągiem liter i cyfr na awersie i rewersie dokumentu.

Gdzie jest seria dowodu osobistego na dokumencie?

Gdzie jest seria dowodu osobistego? Stale znajduje się ona na rewersie (z tyłu) dokumentu, ale obecnie będzie obecna z obu stron. Według danych udostępnionych przez instytucję odpowiedzialną za wymianę dowodów, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dane te zlokalizujemy:

  • na awersie - w głównej kolumnie zawierającej informacje o posiadaczu, pomiędzy obywatelstwem a terminem ważności; ciąg liter i cyfr zapisano większą czcionką.
  • na rewersie dowodu tożsamości - w prawym górnym rogu; ciąg liter i cyfr znajduje się na białym polu.

Seria dowodu osobistego. Gdzie jest wymagana?

Kiedy potrzebna jest nam seria dowodu osobistego? Gdzie jest wymagana? Warto zapamiętać miejsce, w którym znajdują się te dane na naszym dokumencie tożsamości. Chodzi o to, że ich podanie będzie niekiedy od nas wymagane. Z pewnością będziemy musieli podać ten unikalny ciąg cyfr i liczb przy wizycie w banku w celu zaciągnięcia pożyczki.

Stosowana w przypadku RODO zasada minimalizacji sprawia jednak, że w przypadku niektórych sytuacji dotyczących np. ewentualnego dochodzenia roszczeń, nie ma możliwości wymagania od danej osoby serii i numeru dowodu osobistego - wystarczy nr PESEL. Dotyczy to między innymi gromadzenia dokumentacji pracowniczej i zawierania umów cywilnoprawnych. Pamiętajmy o tym także w innych sytuacjach, gdy wymaga się od nas podania takich danych - często następuje to bezpodstawnie. 

Więcej o: