Składkowe eldorado. ZUS w najlepszej kondycji od 20 lat, podziękował za ponad 24 mld zł

81,7 proc. - tyle w 2021 r. wyniósł tzw. wskaźnik pokrycia bieżących wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek. To najwyższy wynik w ostatnim dwudziestoleciu - chwali się prezeska ZUS prof. Gertruda Uścińska. Żeby system się spiął, ZUS otrzymał dotację budżetową w wysokości 35 mld zł. Niby dużo, ale aż o ok. 24,5 mld zł mniej niż planowano w ustawie budżetowej na 2021 r.

Pomimo pandemii Covid-19 sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku była bardzo dobra - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezeska ZUS. 

Jeden z najistotniejszych parametrów, czyli wskaźnik pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął rekordowy poziom blisko 82 proc. Była to najwyższa wartość w ostatnim dwudziestoleciu

- dodaje. 

Jak wskazuje, bardzo dobry wynik FUS w 2021 roku był możliwy m.in. dzięki wzrostowi zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 0,3 proc. rok do roku) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (o 8,8 proc., najwięcej od 2008 r.). 

embed

ZUS chwali się także, że wskaźnik ściągalności składek wyniósł w 2021 r. aż 99,7 proc. To efekt uszczelnienia systemu poboru składek, ale też pozytywnej zdolności płatników do ich opłacania.

Zobacz wideo Jak zmieni się nasza pensja po 1 lipca 2022 roku? Pytamy wiceministra Sobonia

ZUS zrezygnował z 24,5 mld zł

Przychody FUS w 2021 r. wyniosły łącznie 274 mld zł, z czego najwięcej - 228,1 mld zł - stanowiły oczywiście wpływy ze składek na ubezpieczenie społeczne (przy tzw. przypisie składek - czyli kwoty, która powinna trafić do FUS - na poziomie 228,7 mld zł).

Co z resztą? 35 mld zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. To niby więcej niż rok temu (o ok. 1,5 mld zł), ale jednak znacznie mniej, niż zakładano pierwotnie w ustawie budżetowej (niemal 60 mld zł). ZUS chwali się więc, że wysokie przychody ze składek umożliwiły mu rezygnację z ok. 24,5 mld zł zaplanowanej dotacji budżetowej.

Pozostałe przychody FUS to m.in. środki z OFE przekazywane w ramach tzw. suwaka. 

Rosną nie tylko przychody FUS, ale i jego wydatki. Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 r. wyniosły 284,5 mld zł i były o 7,2 mld zł wyższe niż przed rokiem. Największą część kosztów (ponad 86 proc.) stanowią oczywiście emerytury i renty. Rośnie liczba wypłacanych emerytur, spada liczba rent rodzinnych i z tytułu niezdolności do pracy.

Skok zasiłków pogrzebowych o jedną czwartą w dwa lata

Wart odnotowania jest duży skok - o 13,7 proc. rok do roku - kwoty wydatków na zasiłki pogrzebowe. ZUS tłumaczy to wzrostem liczby zgonów wynikającym z pandemii COVID-19. A warto zwrócić uwagę, że rok wcześniej zanotowano wzrost wydatków tej samej kategorii - również z powodu nadmiarowych zgonów z powodu pandemii - o 10,7 proc. Słowem - w 2021 r. ZUS na zasiłki pogrzebowe wydał o ponad jedną czwartą więcej (blisko 26 proc.) niż w 2019 r., czyli ostatnim niepandemicznym roku.

Nie mówimy o znaczących kwotach w skali działalności ZUS - w 2021 r. na zasiłki pogrzebowe przeznaczono ok. 1 mld 752 mln zł względem 1 mld 392 mln zł w 2019 r. (a więc mamy skok o 360 mln zł). Pokazuje jednak w pewien sposób falę zgonów, która przetoczyła się przez Polskę.

Z danych GUS wynika, że w 2021 r. zmarło w Polsce ok. 519 tys. osób, rok wcześniej ok. 479 tys. Dla porównania, w ostatnich latach przed pandemią umierało w Polsce ok. 410-414 tys. osób.

  • Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Już ponad 600 tys. Ukraińców

Wiadomo, że po ataku Rosji na Ukrainę i potężnej fali uchodźców do Polski (a z drugiej strony dużym odpływie głównie mężczyzn z polskiego rynku pracy do Ukrainy, którzy pojechali walczyć o swoją ojczyznę) te dane to już trochę prehistoria, ale i tak warto je odnotować. Na koniec grudnia 2021 r. w ZUS zarejestrowanych było ponad 627 tys. obywateli Ukrainy. To aż o 95 tys. więcej niż rok wcześniej. 

Łącznie na koniec 2021 r. w ZUS zarejestrowanych było 875 tys. obcokrajowców (a więc Ukraińcy stanowili blisko 72 proc. wszystkich), o ok. 150 tys. więcej niż rok wcześniej.

embed
Więcej o: