14. emerytura jednak będzie - podano termin. Rząd chce ustalić minimalną wysokość świadczenia

14. emerytura w tym roku będzie wypłacana wraz z sierpniową emeryturą lub rentą. Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisano projekt ustawy regulującej wypłatę "czternastki" w 2022 r.

Autorem projektu regulującego wypłatę 14. emerytury, który w środę trafił do wykazu prac, jest sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Jak czytamy, projekt wprowadza wypłatę kolejnego w 2022 r. - obok 13. emerytury - dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli "czternastki".

Emerytury bez podatku (zdjęcie ilustracyjne) Emerytury mogą spaść do 25 proc. ostatniego wynagrodzenia. Eksperci ostrzegają

14. emerytura. Będzie minimalna wysokość świadczenia

W projekcie wyjaśniono, że osoby uprawnione do dodatkowego świadczenia otrzymają je w kwocie najniższej emerytury, jeśli pobierana przez nich emerytura lub renta nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku otrzymywania wyższych kwot wysokość "czternastki" zostanie pomniejszona o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Jak czytamy, jeżeli kwota 14. emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. W projekcie zaproponowano bowiem, aby minimalna kwota "czternastki" wynosiła co najmniej 50 zł. Wyjaśniono, że dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

Kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura w 2022 r.? W projekcie zaproponowano, by "czternastka" została wypłacona z urzędu wraz ze świadczeniem przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne) Emerytury wzrosną nawet o 300 zł. Rekordowa waloryzacja w 2023 roku

14. emerytura. Ile wyniesie? Czy trzeba składać wniosek?

Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji - czytamy. Zaproponowano, aby "czternastka" była zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. "Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych oznaczać będzie, że wszystkie uprawnione osoby otrzymają jednakową kwotę w wysokości 1217,98 zł" - wyjaśniono. Od kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

"Czternastka" w pełnej kwocie na 2022 rok wynosi 1338,44 zł brutto, czyli tyle, co najniższa emerytura po waloryzacji. Przysługuje osobom, które będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in.:

  • emerytury i renty w systemie powszechnym, rolników i służb mundurowych;
  • emerytury pomostowe;
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne;
  • renty socjalne;
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne;
  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające;
  • renty inwalidów wojennych i wojskowych.

14. emerytury nie dostaną natomiast osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Aby otrzymać "czternastkę", nie trzeba składać żadnego wniosku - pieniądze zostaną wypłacone z urzędu. Wyjątkiem są osoby, które dopiero uzyskały prawo do emerytury.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Tworzą związek od lat. W kilka dni wszystko może się zmienić. "Fucking Bornholm" w kinach
Więcej o: