Nowe urlopy już niedługo. PiS zmiany może ogłosić na konwencji. Co zmieni się w Kodeksie pracy?

Już w sierpniu w życie musi wejść nowelizacja Kodeksu pracy. Nowe przepisy obejmują zmiany dotyczące urlopów. PiS niebawem może zaprezentować projekt.

Nowelizacja Kodeksu pracy wynika z potrzeby wdrożenia nowej unijnej dyrektywy work-life balance. Zmiany dotyczą przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz tzw. dyrektywy rodzicielskiej. Projekt był przygotowywany już od lutego, a jego założenia muszą wejść w życie do 2 sierpnia obecnego roku. W najbliższą sobotę odbędzie się konwencja PiS. Bardzo możliwe, że rządzący wówczas zaprezentują w pełni swój projekt. Część szczegółów jest już jednak znana. 

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Zmiany w urlopach dla rodziców

Unijna dyrektywa ma na celu wyrównanie szans kobiet na rynku pracy oraz ułatwienie godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Jej wprowadzenie będzie oznaczało ważne zmiany dla rodziców. Po pierwsze pracodawca będzie musiał udzielić dziewięciu tygodni urlopu dla rodzica, których nie będzie można przenieść na partnera. Ponadto urlop rodzicielski zostanie wydłużony z 32 do 41 tygodni w przypadku jednego dziecka, a po ciąży mnogiej okres wzrośnie z 34 do 43 tygodni. 

Zgodnie z zapisami unijnej dyrektyw urlop opiekuńczy będzie natomiast należny w wymiarze 5 dni. W Polsce mógłby on zastąpić obecną tzw. opiekę nad dzieckiem, która trwa dziś jedynie 2 dni w roku. Ale poza czasem trwania zaszłaby też inna zmiana, czyli rozszerzenie zakresu jego przysługiwania na wszystkich krewnych, którzy zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym. Jednak na razie nie wiadomo, jakie dokładnie założenia pojawią się w polskim prawie.

Rodzice dzieci do 8. roku życia dostaną też możliwości skrócenia godzin pracy oraz wprowadzenia elastycznego czasu pracy. W praktyce oznacza to, że jeśli pracodawca odmówi pracy zdalnej lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, będzie musiał pisemnie poinformować pracownika o powodach takiej odmowy. Bez zgody takiego pracownika nie będzie można również zlecić mu pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych. Dotychczas takie zapisy dotyczyły jedynie rodziców dzieci do 4. roku życia. 

Urlop z powodu siły wyższej

Nowe przepisy mają umożliwić też skorzystanie z urlopu z powodu siły wyższej. Przysługiwać on będzie w powodu pilnych sprawach rodzinnych związanych z chorobą lub wypadkiem w przypadku gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Zwolnienie przewidziane jest w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, a za każdy dzień przysługiwałaby połowa wynagrodzenia

Więcej o: