Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości i inne wykroczenia? Jest nowy projekt [TARYFIKATOR]

Nowy taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe przygotowało MSWiA. 15 punktów za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy niezastosowanie się do sygnałów świetlnych - to niektóre z kar, które mają być wkrótce podniesione. Projekt rozporządzenia MSWiA dotyczy ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz nowe wysokości punktów karnych za nie.

Projekt nowego rozporządzenia MSWiA, które jest związane ze znowelizowanym Prawem o ruchu drogowym Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało kilka dni temu.

Większość nowych przepisów obowiązuje bowiem uczestników ruchu drogowego od 1 stycznia 2022 r. Natomiast w połowie września wejdą w życie przepisy dotyczące punktów karnych i to ich właśnie, a także ewidencjonowania kierowców popełniających wykroczenia dotyczy nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych.

"Celem projektu rozporządzenia jest określenie sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, a także warunków i sposobu prowadzenia ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego" - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Zobacz wideo Mandaty za prędkość w Polsce. Ile kierowcy zapłacą za jakie przewinienia?

Punkty karne za przekroczenie prędkości wzrosną

Projekt rozporządzenia MSWiA  zwiększa liczbę punktów karnych za przestępstwa drogowe. Przypominamy, że teraz punkty kasują się one dopiero po dwóch latach. Za jedno przewinienie można otrzymać maksymalnie 15 pkt. karnych, a zebranie 24 pkt karnych oznacza utratę prawa jazdy. Według nowego rozporządzenia policja będzie mogła przyznać więcej niż 15 punktów karnych za niektóre przewinienia m.in. za nieustąpienie pierwszeństwa czy przekroczenie prędkości.

Już nawet niewielkie przekroczenie, do 10 km/h, dotąd niekarane, będzie skutkowało 1 punktem karnym.

Wraz ze wzrostem prędkości proporcjonalnie rosną kary.   

Nowy taryfikator punktów karnych prezentuje się więc następująco:

  • za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierowca dostanie 1 pkt karny (wcześniej bez punktów),
  • za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierowca dostanie 2 pkt karne,
  • za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierowca dostanie 3 pkt karne (były 2 pkt),
  • za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierowca dostanie 4 pkt karnych,
  • za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierowca dostanie 5 pkt karnych,
  • za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierowca dostanie 9 pkt karnych (było 6 pkt),
  • za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierowca dostanie 11 pkt karnych (było 8 pkt),
  • za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierowca dostanie 13 pkt karnych,
  • za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierowca dostanie 14 pkt karnych,
  • za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierowca dostanie 15 pkt karnych.

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Większe kary za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

5 punktów karnych będzie można zarobić za omijanie zapór kolejowych, jazdę autostradą pod prąd, czy nieudzielenie pomocy ofierze wypadku.

Z kolei kara w wysokości 15 pkt będzie mogła zostać nałożona na kierowców, którzy nie dostosują się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, a także za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. 

Każdy kierowca, który naruszy przepisy, trafi do ewidencji

Oprócz tego, jak czytamy w rozporządzeniu, "wszyscy kierujący pojazdami silnikowymi lub motorowerami, niezależnie od posiadanych przez nich uprawnień do kierowania tymi pojazdami, którzy dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym również osoby posiadające prawa jazdy wydane za granicą i nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium RP" mają zostać wpisani do ewidencji.  

Przypomnijmy, od początku roku obowiązuje nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która zwiększyła także wysokość mandatów. Według jej zapisów maksymalna wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd, urosła z 5 do 30 tys. zł, a maksymalna wysokość mandatu, którym może ukarać policjant, wzrosła do 5 tys. zł.

MSWiA w uzasadnieniu treści rozporządzenia tłumaczy, że umożliwi to zgromadzenie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez wszystkich kierujących, niezależnie od ich obywatelstwa, miejsca zamieszkania i państwa wydania prawa jazdy bądź pozwolenia. 

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego jest na razie na etapie uzgodnień.

Więcej o: