Dodatek do innych źródeł ciepła - jest projekt wniosku. Co zawiera? Kto może liczyć na pieniądze?

Projekt wniosku o jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewających domy innymi paliwami niż węgiel jest już w Rządowym Centrum Legislacji. Poddawany jest obecnie społecznym konsultacjom, ale można się z nim zapoznać. Jakie informacje będą musieli podać wnioskodawcy, jeśli projekt zostanie zaakceptowany - piszemy poniżej.

W Sejmie trwają prace nad ustawą dot. wsparcia z budżetu państwa dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą, pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, brykietem drzewnym, słomą, ziarnami zbóż albo skroplonym gazem LPG.  Jednorazowe wsparcie ma wynieść: dla używających LPG - 500 złotych, drewno kawałkowe - 1 tys. zł, olej opałowy - 2 tys. zł, pellet - 3 tysiące złotych.  

Zobacz wideo Ekspert: Pompy ciepła są najlepszą receptą z perspektywy gospodarstw domowych

Dodatek do innych źródeł ciepła. Jest projekt wniosku

W środę poznaliśmy projekt wniosku o dodatek do innych źródeł ciepła. Opublikowało go Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji [LINK]. Trafił teraz do konsultacji publicznych i uzgodnień. Zainteresowani mogą składać ewentualne uwagi od 14 do 17 września. 

We wstępnej części wniosku jest do wyboru organ, do którego jest składany wniosek o wypłatę dodatku. Wypłacany ma być on bowiem przez gminy. Wniosek ten zasadniczo składa się z dwóch części i należy wypełniać go wielkimi literami.

Wniosek o dodatek do innych źródeł ciepła - projekt

W części pierwszej wnioskodawca zobowiązany jest do podania swoich podstawowych danych osobowych. Należy uzupełnić w odpowiednich rubrykach: imię, nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL, a także numer konta bankowego, na który ma trafić świadczenie.  W przypadku braku numeru PESEL wystarczy numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Oprócz tego należy podać adres zamieszkania. Nieobowiązkowo we wniosku znajduje się również miejsce na podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.      

W formularzu mają znaleźć się także informacje, o których mowa wyżej, w odniesieniu do wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz deklaracja, czy jest to gospodarstwo jednoosobowe, czy wieloosobowe. Jeżeli gospodarstwo wieloosobowe obejmuje więcej niż sześciu członków, trzeba będzie do wniosku dodać kolejny formularz, uwzględniający dane osobowe wszystkich domowników. Tak zakłada projekt.

Więcej o gospodarce przeczytaj na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek do innych źródeł ciepła. Komu przysługuje?

W tej części wniosku będzie należało również podać informację dot. źródeł ciepła. Pierwsza z nich dotyczy rodzaju wykorzystywanego źródła. "Głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest to zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków" - przypomina ministerstwo w treści wniosku. W rubryce należy wybrać jedną z poniższych opcji. 

 • Kocioł na paliwo stałe,
 • Kominek, 
 • Koza, 
 • Ogrzewacz powietrza, 
 • Trzon kuchenny,  
 • Piecokuchnia
 • Piec kaflowy na paliwo stałe,  
 • Kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, 
 • Kocioł olejowy. 

W drugiej rubryce dotyczącej informacji o źródłach ciepła będzie trzeba wykazać rodzaj wykorzystywanego paliwa i wybrać jedną z poniższych opcji: 

 • Pellet drzewny, 
 • Drewno kawałkowe, 
 • Inny rodzaj biomasy, 
 • Gaz skroplony LPG, 
 • Olej opałowy. 

W drugiej części wniosku znajduje się oświadczenie potwierdzające, że podane informacje są zgodne z prawdą. Poprawnie wypełniony wniosek trzeba będzie złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta lub miejscowości, w której zamieszkuje wnioskodawca ubiegający się o dodatek.     

Więcej o: