Dodatek do ogrzewania - nie tylko węglem. Andrzej Duda podpisał ustawę

Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na wsparcie mogą liczyć gospodarstwa, które do ogrzewania używaj drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. W sobotę prezydent Polski podpisał również ustawę, która wspomaga samorządy terytorialne.

Nowe przepisy zakładają mechanizm ustalania przez wytwórców ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na poziomie:

  • 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego;
  • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek do źródeł ciepła - kto może skorzystać?

Według podpisanej przez prezydenta ustawy, gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło m.in. do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych.

System rekompensat będzie obowiązywał na cały sezon grzewczy, czyli od października 2022 tego roku do kwietnia 2023 roku.

Dodatek do ogrzewania. Ile wyniesie?

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zobacz wideo Polska w czołówce zainteresowania pompami ciepła. Jaka będzie ich przyszłość?

Dodatek do ogrzewania wynosi odpowiednio:

  • 3 tys. zł w przypadku, jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy
  • 1 tys/ zł w przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe
  • 500 zł dla ogrzewania na LPG oraz
  • 2 tys. zł. w przypadku ogrzewania na olej opałowy.

Ustawa przewiduje również dopłaty dla podmiotów wrażliwych. Będzie przysługiwał jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, peletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Mowa m.in. o szpitalach, jednostkach organizujących pomoc społeczną, noclegowniach, szkołach, żłobkach czy instytucjach kultury.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku pokryje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon.

Wniosek o dodatek do źródeł ciepła. Gdzie go znaleźć?

Wnioski o dodatek będą składane do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność ze wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 roku. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

***

W sobotę Andrzej Duda podpisał również nowelizację ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Samorządy dostaną w tym roku prawie 13,7 mld zł. Pieniądze te będą mogły wydać w sposób elastyczny.

Więcej o: