W środę rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ziobro chce decyzji w sprawie kar za Turów i SN

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy w środę wniosek, który złożył Zbigniew Ziobro. Prokurator Generalny domaga się rozstrzygnięcia kwestii przepisów, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę kary. Chodzi o kopalnię Turów i Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Wniosek trafił do Trybunału Konstytucyjnego niemal rok temu. Rozpatrzenie zostało jednak bezterminowo odroczone.

Trybunał Konstytucyjny zdecyduje w sprawie kar nałożonych na Polskę

Zbigniew Ziobro w swoim wniosku stwierdził, że kary nałożone przez TSUE za nieprzestrzeganie praworządności w kwestii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i niewykonania zaleceń dotyczących kopalni węgla w Turowie, łamią prawo. "W ocenie Prokuratora Generalnego kolejne orzeczenia TSUE w sposób nieuprawniony rozszerzają traktatowe kompetencje UE, naruszając postanowienia polskiej konstytucji i ignorując orzeczenia polskiego TK" - pisała Prokuratura we wniosku. 

Zobacz wideo Śmiszek: Promować to można chipsy albo kurczaka w supermarkecie, a nie homoseksualizm

Zdaniem Zbigniewa Ziobry konieczne jest przeanalizowanie legalności działań podejmowanych przez TSUE w kontekście polskiej ustawy zasadniczej.

Prokurator Generalny zaskarżył także art. 39 Statutu TSUE, który upoważnia Prezesa TSUE lub sędziego tego Trybunału do nałożenia na Polskę środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Za co TSUE ukarał Polskę?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ukarał Polskę dwukrotnie. Nieistniejąca już Izba Dyscyplinarna działająca przy Sądzie Najwyższym, została, zdaniem TSUE, stworzona z naruszeniem prawa. Jej członkowie zostali wybrani przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W kwietniu 2020 roku TSUE uznał, że Izba nie może być uznawana za sąd w rozumieniu prawa Unii i nakazał zawieszenie jej działalności. Izba Dyscyplinarna nie jest także uznawana przez resztę Sądu Najwyższego za sąd w rozumieniu prawa krajowego.

TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Polska została także zobowiązana przez europejski trybunał do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Kolejna decyzja związana była z wnioskiem złożonym przez rząd Czech. Domagał się on zamknięcia kopalni w Turowie. Początkowo Trybunał zażądał, by prace w kopalni czasowo wstrzymano. Polska nakazu nie posłuchała i właśnie za to została ukarana. Eksperci podkreślali jednak, że wykonanie wyroku TSUE w tym wypadku oznaczałoby zamknięcie kopalni i elektrowni Turów. W praktyce nie da się bowiem - jak żądał Trybunał - jedynie czasowo wstrzymać prac. 

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Więcej o: