Dodatek osłonowy - ostatni dzień na złożenie wniosku. Jak go złożyć online i ile można dostać?

Dodatek osłonowy można uzyskać po spełnieniu pewnych warunków. Jednak poniedziałek to ostatni dzień na złożenie wniosku. Jak złożyć dokumenty online? Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to element tzw. tarczy antyinflacyjnej, którą przyjęto w odpowiedzi na wzrost cen energii i żywności. Jednak czas na złożenie wniosku o świadczenie już dobiega końca - dokumenty można złożyć jeszcze tylko dzisiaj (31 października).

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek osłonowy - zasady świadczenia

Wysokość dodatku osłonowego jest zależna od przychodów gospodarstwa domowego. Jego kwota w skali roku może wynosić do:  

  • 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
  • 600 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • 850 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • 1150 zł dla gospodarstw 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Wyższe dodatki osłonowe - odpowiednio 500 zł, 600 zł, 850 zł i 1150 zł - przysługują, jeśli głównym źródłem ogrzewania jest źródło ogrzewania zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

W przypadku tego świadczenia obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Dodatek osłonowy jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Dodatek osłonowy. Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek - można tego dokonać w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) lub elektronicznej (np. e-PUAP). Składając wniosek, brane pod uwagę są dochody z 2021 r.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail. Wnioskodawca może również zasięgnąć informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

 
Zobacz wideo Michał Kołodziejczak: Politycy nas na ten kryzys nie przygotowali
Więcej o: