Dodatek elektryczny. Ostatnie dwa dni, by otrzymać do 1,5 tys. zł na ogrzewanie. Jak złożyć wniosek?

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie, które ma być odpowiedzią rządu na rosnące ceny energii. Do 1 lutego można złożyć wniosek o to świadczenie. Komu przysługuje dodatek elektryczny? Ile wyniesie? Wyjaśniamy.

W związku z inflacją i rosnącymi cenami ogrzewania rząd wprowadził szereg działań osłonowych. Jednym z nich jest dodatek elektryczny, który przysługuje gospodarstwom domowym, które ciepło generują z energii elektrycznej, w tym z pomp ciepła

Dodatek elektryczny nie przysługuje jednak gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Zobacz wideo Ekspert: Pompy ciepła są najlepszą receptą z perspektywy gospodarstw domowych

Dodatek elektryczny. Ile wynosi?

Jednorazowe wsparcie może wynosić: 

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie. W tym przypadku konieczne jednak jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021. 

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Dodatek elektryczny. Gdzie złożyć wniosek?

O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania. Wnioski można składać do 1 lutego 2023 roku w urzędzie gminy, za pośrednictwem ePUAP lub profilu zaufanego. Zostały więc ostatni dni, aby ubiegać się o świadczenie. 

Wzór wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. We wniosku trzeba oświadczyć, że nie pobiera się innych dodatków wprowadzonych przez rząd takich jak np. dodatek węglowy. Świadczenie będzie wypłacane do 31 marca 2023.

Na jeden adres może być wypłacony jeden dodatek. Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli "pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane, lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków". Wówczas każde z tych gospodarstw może otrzymać wypłatę. 

Więcej o: