Pracodawcy mogą już sprawdzać trzeźwość pracowników. Zmiany w Kodeksie pracy

Od 21 lutego obowiązują przepisy, które umożliwiają pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników w miejscach pracy. Wynika to z nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 1 grudnia 2022 r., która weszła w życie 21 lutego daje pracodawcom możliwość kontroli trzeźwości pracowników. Pracodawca może sprawdzić, czy pracownik jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Wprowadzono bowiem zakaz dopuszczania do pracy pracowników nietrzeźwych. W związku z tym pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości w miejscu pracy pracownika przy użyciu alkomatu. Dotyczy to zarówno podejrzenia obecności alkoholu we krwi, jak i innych substancji odurzających.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Jan Wojciech Piekarski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (21.02)

Zmiany w Kodeksie pracy. Pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracownika

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jeśli przepisy wewnątrz zakładu pracy przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości pracowników, pracodawcy będą mieli taką możliwość. W pozostałych przypadkach kontrolę może przeprowadzić policja.  Te zmiany w Kodeksie pracy, mają - jak podkreślała ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg - zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim pracownikom.

Nietrzeźwość pracownika będzie mogła zostać zweryfikowana na kilka sposobów. Gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem alkoholu lub pił go w trakcie pracy, takie badanie może przeprowadzić policja. Jednak w przypadkach określonych w przepisach wewnątrzzakładowych pracodawca będzie mógł samodzielnie przeprowadzić kontrolę trzeźwości, również wtedy, gdy zachowanie pracownika nie sugeruje, że jest pod wpływem alkoholu.

Premier rządu PiS Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej dotyczącej PPK. Warszawa, 8 stycznia 2019 Emerytura wyższa, ale pensja niższa. Dni do kolejnego zapisu do PPK

Nietrzeźwość w miejscu pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości w miejscu pracy, jeśli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia. Przeprowadzana kontrola trzeźwości nie może jednak naruszać godności oraz dóbr pracownika. W sytuacji, gdy kontrola wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika, wówczas pracodawca nie dopuści go do wykonywania obowiązków w miejscu pracy. Podczas niedopuszczenia pracownika do wykonania pracy, ma on usprawiedliwioną nieobecność w pracy, zatem zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracodawca może go jednak pozbawić wynagrodzenia.

"Jeśli badanie przeprowadzone przez policję potwierdzi, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu, decyzja o zakwalifikowaniu okresu niedopuszczenia go do pracy będzie należała do pracodawcy - będzie mógł uznać ją za nieobecność usprawiedliwioną (z wynagrodzeniem lub bez), albo nieobecność nieusprawiedliwioną (bez wynagrodzenia). Pracodawca będzie mógł nałożyć na takiego pracownika karę porządkową (upomnienie, naganę lub karę pieniężną). Będzie mógł również rozwiązać z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tj. zwolnić go dyscyplinarnie). Pracodawca będzie mógł zastosować jedną z tych sankcji albo obydwie" - przekazuje ministerstwo. To samo dotyczy osób, które będą pod wpływem innych środków odurzających.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracowników wykonujących pracę zdalną. Nie spełniają oni przesłanek objęcia kontrolą, którą można przeprowadzić tylko wtedy, gdy jest niezbędna, aby zapewnić ochronę życia i zdrowia pracowników. Wykonanie pracy zdalnej nie wiąże się z wysokim ryzykiem dla zdrowia. Jeśli jednak pracodawca będzie miał przesłanki, aby sprawdzać stan pracownika, może objąć kontrolą wybrane osoby.

Polski Ład. PiS proponuje częściową jawność wynagrodzeń w miejscach pracy Przeciętne wynagrodzenie mocno w górę. Więcej niż się spodziewano

Więcej o: