Świadectwa energetyczne 2023. Nowy obowiązek dla niektórych właścicieli domów i mieszkań

28 kwietnia zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami niektórzy właściciele domów i mieszkań będą musieli sporządzić tzw. świadectwo energetyczne. Zapowiadane są także kontrole ogrzewania.

28 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. W związku z tym właściciele lub zarządcy budynków albo jego części będą musieli przekazać nabywcom lub najemcom świadectwo charakterystyki energetycznej przedmiotu transakcji (tj. budynku lub lokalu).

Czym jest świadectwo energetyczne? Ile kosztuje?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane też świadectwem energetycznym, certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym, to dokument, który określa całkowite zapotrzebowanie budynku lub części budynku na energię używaną m.in. do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody czy wentylacji.

Cena świadectwa może różnić się w zależności od lokalizacji i wynosić od 400 do nawet 1000 złotych.

Kto musi sporządzić świadectwo energetyczne? Kogo to nie dotyczy?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że obowiązek nie będzie dotyczył właścicieli istniejących budynków lub lokali, którzy wykorzystują je na własny użytek. Sporządzić je należy dopiero wtedy, gdy lokal będzie przedmiotem sprzedaży lub najmu. 

Co innego w przypadku nowo wybudowanych budynków: od 28 kwietnia certyfikat energetyczny trzeba będzie dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. "Z tego obowiązku wyłączone są domy do 70 mkw. zabudowy do własnych celów mieszkaniowych" - podkreśla MRiT.

Za nieprzekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku grozi kara grzywny.

Zobacz wideo Rynkowska: Straty generowane dla przedsiębiorców przez cyberprzestępców to ponad 10 mld dol.

Jaka kara za brak świadectwa?

Do tej pory kara za brak świadectwa energetycznego wynosiła 10 tys. zł. Zgodnie z nowelizacją ma ona wynieść kilka tysięcy złotych, ale grzywna ustalana będzie każdorazowo indywidualnie przez notariusza podczas sporządzania aktu notarialnego.

Kontrole ogrzewania. Jak często?

Świadectwa to nie wszystko. Właściciele/zarządcy mieszkań i domów będą zobowiązani do okresowych kontroli ogrzewania. Będą one polegały na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych.

Jak częste będą wizyty kontrolerów? To zależy od rodzaju i mocy kotła:

  • raz na 5 lat - kotły o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW;
  • raz na 4 lata - kotły opalane gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW;
  • raz na 3 lata - źródła ciepła niewymienione w lit. a-c [zapis w ustawie - red.], dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW;
  • raz na 2 lata - kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW.

Jednocześnie resort informuje, że nie będzie konieczności ponowienia kontroli, jeśli "od czasu przeprowadzenia takiej kontroli nie dokonano zmian w systemie ogrzewania lub połączonym systemie ogrzewania i wentylacji lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku".

Więcej wiadomości z Polski na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

Świadectwa charakterystyki energetycznej mogą być sporządzane tylko przez osoby do tego uprawnione, wpisane do rejestru MRiT. Dokument jest ważny przez 10 lat, chyba że w międzyczasie właściciel przeprowadzi remont, który będzie miał wpływ na zużycie energii (np. wymiana okien, docieplenie budynku) - wtedy świadectwo będzie trzeba wyrobić ponownie.

Świadectwa sporządzone przed 28 kwietnia br. zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostało wydane.

Więcej o: