Zmiany w Kodeksie pracy 2023. Nowości w urlopach rodzicielskich i świadczeniach. Co się zmieniło?

Kwietniowa nowelizacja Kodeksu pracy przewidziała zmiany m.in. w takich obszarach jak urlopy rodzicielskie czy zasiłki. O czym powinni pamiętać pracujący rodzice?

26 kwietnia w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy. Dzięki niej wielu pracowników posiadających małe dzieci zyskało nowe uprawnienia. Przedstawiamy niektóre z nich.

Zobacz wideo

Zmiany w urlopach rodzicielskich - co zakładają?

Od końca kwietnia pracownicy wychowujący małe dzieci (do ósmego roku życia), mogą składać wnioski o elastyczną organizację pracy (czyli: obniżenie wymiaru etatu, pracę zdalną albo system pracy weekendowej). Wniosek należy złożyć nie krócej niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Należy w nim zawrzeć imię i nazwisko dziecka oraz jego datę urodzenia, przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy, termin jej rozpoczęcia i zakończenia, a także wybrany rodzaj. 

O urlopy związane z rodzicielstwem od 26 kwietnia wnioskować możemy w postaci elektronicznej. Sam urlop rodzicielski uległ wydłużeniu z 32 do 41 tygodni (dodane dziewięć tygodni jest zarezerwowana tylko dla drugiego rodzica). Kwietniowe zmiany sprawiły jednak, że czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego skrócił się o połowę - ojciec dziecka może go wykorzystać tylko do ukończenia przez pociechę 12. miesiąca życia. 

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany w wysokości wypłacanych świadczeń

26 kwietnia zmieniły się także przepisy dotyczące świadczeń - urlopu rodzicielskiego oraz zasiłku macierzyńskiego. Chodzi między innymi o wymiar zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, wysokość zasiłku macierzyńskiego, okres wykorzystywania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego oraz zasady składania dokumentów stanowiących podstawę do ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego.

Za czas urlopu rodzicielskiego (w tym także dziewięciu tygodni, które przysługują tylko drugiemu z rodziców dziecka) pracownikowi należy się 70 proc. wymiaru zasiłku. W ciągu 21 dni od porodu matka dziecka może natomiast złożyć wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiemu i urlopowi rodzicielskiemu. W takim przypadku zasiłek wynosi 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku za cały ten okres. 

Więcej o: