Przywileje dla rodziców zatrudnionych w ministerstwach. Dopłaty do żłobków, przedszkoli i wakacji

Nawet 4 tys. złotych dofinansowania czesnego za żłobki i przedszkola. Do tego elastyczne godziny pracy, dodatki do wakacji, kolonii czy leczenia sanatoryjnego, a to tylko część z przywilejów, na które mogą liczyć pracownicy polskich resortów. Co z osobami, które nie są zatrudnione w ministerstwach?

Pod koniec kwietnia w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy. W związku z tym zmieniły się m.in. przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego czy godzin organizacji pracy. Jak się okazało, niektórzy pracownicy mogą liczyć na znacznie większe przywileje. Polskie ministerstwa poinformowały o swojej prywatnej polityce prorodzinnej stosowanej wobec pracowników resortów. 

Zobacz wideo

Polityka prorodzinna rządu. Dopłaty do żłobków, przedszkoli i wakacji, ale tylko dla wybranych

Według informacji podanych przez Piotra Wawrzyka Ministerstwo Spraw Zagranicznych dopłaca swoim pracownikom-rodzicom do opieki nad dzieckiem około 4 tys. zł. Jak pisze "Fakt", zatrudnieni w resorcie otrzymują przede wszystkim wysokie dofinansowania żłobków i przedszkoli. - Od 1 stycznia 2023 r. pracownik na każde dziecko objęte jedną z ww. form opieki może otrzymać w roku kalendarzowym maksymalnie 4 tys. zł, jeżeli jego dochód nie przekracza kryterium dochodowego, które wynosi 8 tys. zł na osobę w rodzinie - poinformował wiceszef ministerstwa w odpowiedzi na interpelację poselską. Oprócz tego w ramach swojej polityki prorodzinnej i działalności socjalnej MSZ dofinansowuje także: wycieczki szkolne, sanatoria, "zielone szkoły", "białe szkoły", kolonie, półkolonie, obozy czy wczasy dla dzieci pracowników.

Praca w biurze - zdjęcie ilustracyjne Zmiany w Kodeksie pracy. Nowości w urlopach rodzicielskich i świadczeniach

Podobną politykę stosuje Ministerstwo Zdrowia, które jednak nie ujawniło kwot wypłacanych w ramach dofinansowania dla rodziców. Z kolei Ministerstwo Aktywów Państwowych udziela m.in. pomocy świątecznej, przez wzgląd na wysokie koszty utrzymania ponoszone w tym okresie przez pracowników. Zatrudnieni w Ministerstwie Klimatu mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku. Ponadto "pracownicy lub osoby, z którymi prowadzą gospodarstwo domowe, a w szczególności dzieci, znajdujące się w trudnej sytuacji losowej, mają możliwość ubiegania się o wsparcie w postaci bezzwrotnego świadczenia". Z kolei Ministerstwo Rozwoju zapewnia swoim pracownikom oraz ich niepełnoletnim dzieciom jednorazowe świadczenie stanowiące dla rodziny pomoc finansową. Dodatkowo pracownicy mogą otrzymać jednorazowe wsparcie po urodzeniu dziecka.

Blok mieszkalny (zdjęcie ilustracyjne) Na rynku mieszkaniowym kierunek na zderzenie czołowe. 'Nie są w stanie'

Przywileje dla rodziców zatrudnionych w ministerstwach. Co z pozostałymi?

Pracownicy resortów mogą korzystać z dopłat pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Na dofinansowania mogą liczyć przede wszystkim osoby o niższym wynagrodzeniu oraz wyłącznie te, które zatrudnione są w budżetówkach i dużych firmach. - Ja rozumiem, rząd testuje na sobie rozwiązania prorodzinne, które chce potem wdrożyć dla wszystkich Polaków. Bo inaczej trudno zrozumieć, czemu nauczycielki, pielęgniarki czy inni pracownicy budżetówki mają finansować rodzicielstwo ze swoich płac bliskich minimalnej, kiedy w resortach dają 4000+ - skomentowała politykę resortów niezrzeszona posłanka Hanna Gill-Piątek cytowana przez dziennik "Fakt".

Więcej o: