Zamawiałeś darmową próbkę, a przychodził roczny zapas. UOKiK nałożył milionową karę

Firma Natural Pharmaceuticals będzie musiała zapłacić ponad 5 mln złotych za "zbiorowe naruszenie interesów konsumentów". Taką karę nałożył na nią UOKiK. Firma miała manipulować klientami tak, aby pod płaszczykiem darmowej próbki zamawiali roczny zapas ich produktów. A to niejedyny ich grzech.

Na stronie Natural Pharmaceuticals można było zamówić darmową próbkę suplementu diety. Gdy jednak klient chciał potwierdzić takie zamówienie, na jego ekranie błyskawicznie pojawiał się kolejny komunikat, który nie dotyczył darmowej próbki, a subskrypcji rocznego zapasu produktów. " Ze względu na treść i formę graficzną, dla konsumentów mogło to być nie do rozróżnienia" - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK). Urząd zgodził się ze skargami konsumentów, że oba komunikaty pojawiały się bezpośrednio po sobie i nowe okno mogło być traktowane jako "podziękowanie za złożone zamówienie". 

Zobacz wideo

UOKiK: Manipulacje przy wysyłkowej sprzedaży suplementów diety

Firma miała resztą wprowadzać konsumentów w błąd już przy pierwszym kontakcie. W przekazach promocyjnych chwaliła się bowiem "ponad milionem zadowolonych klientów". Tę informację przedstawiano w kontekście pojedynczych produktów, a w rzeczywistości dotyczyła wszystkich klientów firmy ogółem. Ponadto wykorzystywano autorytet instytucji publicznych i powoływano się na "rzekome rekomendacje Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dla danego suplementu". UOKiK zarzucił firmie także niewłaściwy sposób oznaczenia przycisku, który służył do internetowego składania zamówienia. 

Na tym jednak nie koniec. UOKiK dodaje, że firma na stronach internetowych, w drukowanych kuponach zamówienia, czy poprzez infolinię prezentowała m.in. roczny zapas danego produktu, ale gdy po czasie przychodziła przesyłka, to okazywało się, że oferta obejmowała także płatną subskrypcję suplementów diety, czego konsumenci mogli być nieświadomi. 

Ogromna kara dla Natural Pharmaceuticals. Firma będzie się odwoływać

- Nietransparentne metody informowania o udziale w programie corocznych dostaw, rzekomy milion zadowolonych klientów danego suplementu, darmowe próbki, które okazywały się płatną subskrypcją - to tylko wybrane przykłady komunikacji marketingowej opartej na manipulacji i wprowadzających w błąd informacjach - podkreśla prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Dlatego nałożył na spółkę karę w wysokości 5 196 840 zł. Dodatkowo 110 000 zł za umyślne dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów poniesie Carl Jonas Törnquist, prezes zarządu spółki. Decyzja nie jest prawomocna.

Natural Pharmaceuticals przysłało do nas oświadczenie, w którym stwierdzają, że nie zgadzają się z decyzją UKOKiK. Firma zapowiedziała też odwołanie. 

Więcej o: