Przekop Mierzi Wiślanej droższy niż planowano. Rząd chce dołożyć ponad miliard złotych

Przekop Mierzei Wiślanej będzie droższy, niż przewidział rząd. Projekt uchwały zakłada dodatkowe 1,1 mld złotych. Powodem zwiększenia budżetu jest wzrost kosztów materiałów oraz dodatkowe elementy inwestycji.

Rząd chce zwiększyć o ponad 1,1 mld zł środki na budowę drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską do łącznej kwoty 1,98 mld zł do roku 2023, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" planowane jest na IV kw.

Nielegalny wykop bursztyni na Mierzei WiślanejPrzestępcy zniszczyli fragment lasu na Mierzei Wiślanej szukając bursztynu

"Projektowana regulacja jest niezbędna do przeprowadzenia sprawnej realizacji Programu […] Główną przyczyną zmiany uchwały jest wzrost kosztów inwestycji spowodowany zmianą cen materiałów i robót budowlanych na rynku budowlanym (zgodnie z szacunkami GUS o około 26% w stosunku do roku 2015) oraz zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, wynikająca m.in. z przyjętych rozwiązań projektowych, które nie były dostępne na etapie opracowywania i przyjęcia uchwały" - czytamy w uzasadnieniu.

Dzięki nowelizacji uchwały wartość Programu ulegnie zmianie z obecnej kwoty 880 mln zł na kwotę 1 984 051 500 zł (zwiększenie o 1 107 465 980 zł).

Zobacz wideo Thun o przekopie Mierzei: Z takimi projektami nigdy nie trzeba się godzić

Dodatkowe środki na przekop Mierzei Wiślanej z powodu nowych elementów w inwestycji

Nowymi elementami inwestycji, których realizacja nie była planowana w 2016 r., jest m.in. likwidacja mostu pontonowego stanowiącego przeszkodę nawigacyjną na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo i budowa w tym miejscu nowego mostu, budowa mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast planowanego wcześniej mostu zwodzonego podnoszonego oraz budowa sztucznej wyspy w celu odkładu urobku z prac pogłębiarskich.

Marek GróbarczykPrzekop Mierzei Wiślanej. Wmurowano kamień węgielny. "Bardzo ważny moment"

Podkreślono, że w wyniku przeprowadzonych badań geologicznych gruntu konieczne było zaprojektowanie przy obudowie rzeki Elbląg dłuższych niż pierwotnie zakładano ścianek szczelnych i mikropali kotwiących z uwagi na bardzo słabą nośność gruntów. Dodatkowo przewiduje się przebudowę dłuższego niż przewidywano pierwotnie odcinka rzeki (o około 2,5 km). Analizy środowiskowe wykazały również konieczność koagulacji górnej warstwy osadów w rzece Elbląg przed jej pogłębieniem z uwagi na bardzo duże stężenia azotanów i fosforanów w tej warstwie osadów rzeki.

Więcej o: