Taka jednomyślność nie zdarza się często. 100:0 w Senacie dla morskich farm wiatrowych

To ważny moment: Senat przyjął ustawę o promowaniu farm wiatrowych na morzu, tzw. ustawę offshorową. Co więcej, "za" byli wszyscy senatorzy, nikt nie zgłosił sprzeciwu, nikt nie wstrzymał się od głosu, nie wprowadzono też żadnych poprawek. Taka zgodność w polskiej polityce jest niezwykła, ale i zagadnienie istotne. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.
Zobacz wideo Prof. Malinowski: Cały czas możemy uniknąć najgorszego

Senat przyjął ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,  wprowadzającą regulacje dotyczące wsparcia dla morskich farm wiatrowych. Za ustawą opowiedziało się 100 senatorów, czyli wszyscy członkowie tej izby. Przypomnijmy, w Sejmie przeciwny projektowi był tylko jeden poseł:

Senat przyjął ustawę offshorową. Wszyscy senatorowie głosowali "za" 

Ustawa zakłada, że farmom o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW w pierwszej fazie wsparcie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., wnioski należy złożyć do 31 marca. Taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Do tej fazy systemu trafią najbardziej zaawansowane projekty na polskim Bałtyku. Wysokość ceny, będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda (różnica między przychodem ze sprzedaży energii na rynku a kosztami inwestora, pokrywanymi przez rząd), w pierwszej fazie wsparcia określi w rozporządzeniu minister właściwy ds. energii. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Pierwsza odbędzie się w 2025, druga w 2027 r. Mają wówczas powstać farmy o kolejnych 5 GW mocy.

Maksymalny okres wsparcia morskich farm to 25 lat. Do systemu wsparcia nie będą dopuszczane urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej wyprodukowane wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii lub uprzednio amortyzowane. Stawka specjalnego podatku od morskich farm wiatrowych będzie obliczana na podstawie mocy danej farmy.

Strategiczne wiatraki

Jak powiedział we wtorek w trakcie senackiej debaty wiceminister klimatu i środowiska i pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska, wartość inwestycji, związanych z offshore do roku 2030 ma wynieść od 130 do 160 mld zł.  

Zgodnie z projektem "Polityki energetycznej Polski do 2040 rok" jednym ze strategicznych i priorytetowych kierunków jest wart ok. 130 mld zł program inwestycyjny budowy morskich farm wiatrowych w Polsce. Dzięki niemu powstanie od ok. 8 do 11 GW mocy zainstalowanej do 2040 roku w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Będzie miał on ogromny wpływ na strukturę mocy wytwórczych w energetyce oraz rozwój sieci przesyłowej. Pozwoli także na wypełnienie przez Polskę celów klimatycznych i środowiskowych w zakresie źródeł OZE i redukcji emisji CO2.

Sama ustawa to jednak nie wszystko. Jak podkreśla portal green-news.pl/, potrzebne są jeszcze rozporządzenia wykonawcze do niej. W tym na przykład ustalenie, po jakiej maksymalnej cenie będzie mogła być sprzedawana energia wytworzona w morskich farmach wiatrowych. Tutaj warto też zauważyć, że omawiana ustawa zakłada mechanizmy, które mają chronić odbiorców prądu przed nadmiernym wzrostem jego cen

Więcej o: