Otwarcie basenów już wkrótce? Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw jest za

"W związku z opracowaniem przez przedsiębiorców z branży 'basenowej' propozycji ,'protokołów sanitarnych' umożliwiających częściowe przywrócenie działalności aquaparków, pływalni, term i saunariów, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ponownie występuje do właściwych organów państwa o zajęcie stanowiska w tej sprawie" - poinformowano w komunikacie.

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły propozycje "protokołów sanitarnych" dla podmiotów z branży "basenowej" (aquaparki, pływalnie, termy i saunaria) wraz z postulatami zmian odpowiednich przepisów w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zostały one opracowane przez nowopowstałe Stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie, reprezentujące ok. 130 aquaparków i ponad 730 pływalni, które wniosło również o powołanie w trybie pilnym międzyresortowej grupy roboczej odpowiedzialnej za wypracowanie rozwiązań problemów tej branży. 

Zobacz wideo Pandemia, wybory, protesty - podsumowanie roku 2020

"W związku z powyższym, Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Saczka oraz Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dr hab. n. med. Grzegorza Juszczyka o ustosunkowanie się do tych wniosków i postulatów" - czytamy w komunikacie rzecznika MŚP.

Czy baseny będą otwarte?

Warto przypomnieć, że od początku wystąpienia stanu epidemii jednym z sektorów najbardziej dotkniętych restrykcjami z tym związanymi była szeroko pojęta branża fitness. Już 18 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP apelował, aby wyznaczono datę 4 maja 2020 r. dla przedsiębiorców z branży fitness, prowadzących baseny, siłownie, łaźnie, sauny w celu umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej w tych zakresach. Rzecznik MŚP argumentował przy tym, że wśród zasad prawidłowego żywienia związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, opracowanych w Instytucie Żywności i Żywienia, podkreślono, że "aktywność fizyczna jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia". 

Siłownie chcą zniesienia zakazu działalnościWłaściciele siłowni i basenów alarmują. "Władza dostała czas do soboty"

W ocenie Rzecznika MŚP, istnieje już dostatecznie dużo opracowań i ekspertyz świadczących o tym, że otwarcie obiektów basenowych nie będzie zwiększało ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. Przykładowo, już w opinii z dnia 4 maja 2020 r., Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wyjaśnił, że „liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. […] Podkreślając, że COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, zwraca się w tym kontekście uwagę na podatność SARS-CoV-2 jako wirusa otoczkowego na liczne czynniki dezynfekcyjne”.

"Ponadto, należy wskazać, że WHO opublikowało wytyczne dotyczące aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia 25 listopada 2020 r., w których jest także nawiązanie do pływania. Narodowy Fundusz Zdrowia także zachęca 'do regularnej aktywności fizycznej, która jest najlepszą inwestycją w dłuższe i zdrowsze życie'"- wskazano. 

Więcej o: