Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Więcej o:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 • Polski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców uważa KIG

  celowe jest również proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zastąpienie generalnej klauzuli wskazującej na państwa sąsiadujące oraz te, z którymi zawarte zostały umowy "migracyjne", na enumeratywne wymienienie krajów, których uproszczenia dotyczą w aktualnym stanie prawnym

 • 1,4 mln osób odebrało Kartę Dużej Rodziny

  Program wsparcia rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaczął obowiązywać od 16 czerwca 2016 roku. Jego celem jest z jednej strony obniżenie kosztów comiesięcznych rachunków rodzin wielodzietnych, z drugiej, umożliwienie im szerszego

 • Resort pracy bardziej otwarty na zewnętrznych dostawców IT

  . Pozwoli to uzyskiwać kompletne i uzupełniające się informacje z urzędów pracy z obszaru całego kraju" - deklaruje Marek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Projekt SYRIUSZ zakłada wykorzystanie istniejącego systemu PULS, a w szczególności danych

 • Sygnity ma umowę z MPiPS wartą ponad 14 mln zł brutto

  "W ramach zawartej umowy przez okres dwóch lat Sygnity zapewni rozwój i serwis oprogramowania wraz z usługami wsparcia dla użytkowników końcowych" - czytamy w komunikacie prasowym spółki. Z oprogramowania "Pomost" korzysta obecnie ponad dwa tysiące Jednostek Pomocy Społecznej na terenie całego

 • "DGP": Budżet nie dopłaci do niani dla starszego dziecka

  się starszym, ale wówczas osoba, która podpisała z nią umowę uaktywniającą, będzie musiała finansować jej składki bez pomocy budżetu. Taka interpretacje przepisów przedstawia tez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik resortu Janusz Sejmej tłumaczy, że trudno sobie wyobrazić, ze rodzic na urlopie

 • "Śmieciówka" to najczęściej nie wybór

  zatrudnionych jest w ramach umów cywilnoprawnych - poszczególne podmioty, jak GUS, ZUS, PIP czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dostarczają niestety niespójnych danych. Za wyznacznik zwykło się jednak przyjmować wskaźniki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, a te pokazują, że liczba osób