Dane o PKB Polski w 2019 r. zaskakująco słabe. "Takiego biegu wydarzeń nie przewidział nikt"

PKB Polski urósł w 2019 r. o 4 proc. - wynika z wstępnego szacunku opublikowanego w środę przez Główny Urząd Statystyczny. Choć oczywiście to odczyt solidny, to jednak sporo słabszy od oczekiwań ekonomistów. Prawdopodobnie pod koniec 2019 r. polska gospodarka zaliczyła naprawdę mocne hamowanie.

Jak wynika z danych GUS, polska gospodarka w 2019 r. urosła o 4 proc. rok do roku. To najsłabszy odczyt od 2016 r., gdy PKB Polski wzrósł w skali roku o 3,1 proc. W 2017 r. nasza gospodarka rozwijała się w tempie 4,9 proc., w 2018 r. w tempie 5,1 proc.

Oczywiście to, że polska gospodarka w całym 2019 r. rozwijała się trochę wolniej, nie jest niespodzianką. Wskazywały na to kwartalne odczyty wzrostu PKB. W trzecim kwartale polska gospodarka urosła o 3,9 proc. rok do roku, w drugim wzrost wyniósł 4,6 proc., a w pierwszym 4,8 proc. Ale i tak tempo wzrostu polskiego PKB w trzecim kwartale było najlepsze w całej Unii. Na szczęście polska gospodarka okazała się niezbyt podatna na nie najlepszą sytuację gospodarczą w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi są bliscy recesji.

"Szokujący wynik IV kwartału"

Jednak wstępny szacunek GUS o 4 proc. wzrostu PKB w całym 2019 r. jest niższy od oczekiwań ekonomistów. Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 4,2 proc. Ten odczyt wskazuje także, że polska gospodarka w ostatnim kwartale minionego roku mogła zaliczyć hamowanie mocniejsze od przewidywanego.

Dokładniejsze liczby GUS poda w połowie lutego, ale na podstawie dzisiejszych danych analitycy szacują, że w ostatnim kwartale 2019 r. PKB Polski rósł już w tempie tylko ok. 2,9-3 proc. rok do roku - sporo mniej niż oczekiwano. Prawdopodobnie w danych, które GUS pokaże 14 lutego, zobaczymy wręcz pierwszy od kilku lat spadek PKB w ujęciu kwartał do kwartału.

"Spowolnienie wzrostu gospodarczego nabrało w końcówce roku większego impetu" - nie pozostawiają wątpliwości eksperci PKO BP. 

Ekonomiści mBanku wynik czwartego kwartału i jego kompozycję nazywają "szokującym".

Przedziały dla najbardziej prawdopodobnych prognoz dla IV kwartału wyglądają następująco: PKB 2,8-3,1 proc. rok do roku; konsumpcja prywatna 3,5-3,8 proc. rok do roku; inwestycje 7,2-7,3 proc. rok do roku; wkład eksportu netto minus 0,5-0,3 pkt. proc.

- piszą w swoim komentarzu i konstatują: "można zaryzykować stwierdzenie, że takiego biegu wydarzeń nie przewidział nikt".

Bardzo słabo wygląda przede wszystkim dynamika konsumpcji prywatnej. Analitycy mBanku uważają, że korzystne dla Polaków zmiany podatkowe "nie zdołały przeważyć tendencji cyklicznych". Wskazują też, że być może zadziałały "skutki percepcji drożyzny". Także poszerzenie programu 500 plus mogło nie napędzić konsumpcji - analitycy ING Banku Śląskiego wskazują, że w 2019 r. zanotowano największy od ośmiu lat przyrost depozytów w bankach. Największy strumień pieniędzy trafił do osób ze stosunkowo wysokimi dochodami, które mogą sobie częściej pozwolić na budowanie oszczędności zamiast wydawanie.

Pozytywnym zaskoczeniem były z kolei inwestycje, które prawdopodobnie w czwartym kwartale urosły aż o ponad 7 proc. rok do roku. Co więcej, prawdopodobnie wobec spadku inwestycji publicznych, w tym samorządów, mocno ruszyły inwestycje sektora prywatnego. Ekonomiści mBanku wskazują też na możliwość efektu wydatków MON, które często księguje się pod koniec roku.

Co z PKB w 2020 r.?

Wynik IV kwartału nie poprawia perspektyw wzrostu polskiej gospodarki w przyszłym roku

- uważają analitycy mBanku. Przewidują, że w 2020 r. PKB Polski wzrośnie o 2,8 proc. 

Ekonomiści PKO BP mają zdecydowanie inne spojrzenie na gospodarkę. Wciąż uważają, że w 2020 r. urośnie ona o 3,7 proc., choć przyznają, że po publikacji dzisiejszych danych przez GUS "bilans ryzyk dla prognozy jest lekko negatywny". Dokładnie taką samą opinię - że gospodarka w 2020 r. urośnie o 3,7 proc., choć z ryzykiem niższego odczytu - ma Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Analitycy BOŚ Banku szacują, że w 2020 r. polska gospodarka urośnie o 3,5 proc.

>>> "Bez Unii nasze PKB mogłoby być nawet o 25 proc. niższe"

Zobacz wideo
Więcej o: