Zysk NBP w 2020 wyniósł ponad 9 mld zł. Ogromna suma wpłynie do budżetu państwa

Zysk Narodowego Banku Polskiego w 2020 roku wyniósł 9,3 mld zł. Wpłata do budżetu państwa wyniesie około 8,9 mld zł - poinformował w piątek prezes NBP Adam Glapiński. Zgodnie z ustawą o NBP, zysk zostanie podzielony, a przeważająca część trafi do budżetu państwa.
Zobacz wideo Czy banknot o nominale 1000 zł wejdzie do użytku?

Prezes Adam Glapiński ogłosił, że zysk NBP w 2020 roku wyniósł 9,3 mld zł i był wyższy o prawie 20 proc. w porównaniu do 2019 roku. - Zgodnie z ustawą NBP, zostanie on podzielony na wpłatę do budżetu państwa. 95 proc. tego zysku zostanie skierowanych do budżetu państwa, a 5 proc. na fundusz rezerwowy NPB - dodał.

Wpłata do budżetu wyniesie około 8,9 mld zł. Wpłata zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Ministrów. Myślę, że te środki będą w budżecie państwa należycie z korzyścią dla społeczeństwa użytkowane

- powiedział prezes NBP Adam Glapiński.

 

Ministerstwo Finansów przewidywało znacznie mniejszą wpłatę z NBP

Resort finansów informował wcześniej, że w ustawie budżetowej na 2021 rok przewidziano wpłatę z zysku NBP w wysokości 1 mld 329 mln 145 tys. zł na podstawie prognozy wynikającej z planu finansowego banku na 2020 rok.

Zgodnie z art. 69 ustawy o Narodowym Banku Polskim, do 30 kwietnia roku następnego po roku obrotowym prezes banku centralnego przedstawia jego roczne sprawozdanie finansowe Radzie Ministrów, która podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP część rocznego zysku (wpłata z zysku) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

Więcej o: