Branża zaskoczona rządową obniżką czynszu dla najemców w galeriach. "Jesteśmy zaskoczeni i oburzeni"

Rząd przyjął projekt ustawy zakładający 80-proc. obniżkę czynszu dla najemców galerii handlowych na czas lockdownu. Nie otrzymaliśmy go do konsultacji - informuje Polska Rada Centrów Handlowych.
Zobacz wideo Trzecia fala wirusa. Na jaką pomoc mogą liczyć firmy?

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji został przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów. Nowelizacja zostanie przesłana do Sejmu.

"Decyzją rządu wprowadzane są kolejne niezgodne z prawem i Konstytucją RP regulacje"

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) podkreśla w zamieszczonym na stronie internetowej komunikacie, że właściciele i zarządcy centrów handlowych nie otrzymali do konsultacji projektu ustawy. "Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej KPRM, decyzją rządu wprowadzane są kolejne niezgodne z prawem i Konstytucją RP regulacje relacji pomiędzy wynajmującymi i najemcami w obiektach handlowych o powierzchni pow. 2000 m kw. Do tej pory branża centrów handlowych nie otrzymała dostępu do treści tego aktu" - stwierdza PRCH.

Jesteśmy zaskoczeni i oburzeni, że mimo zapewnień i deklaracji rządu dotyczących współpracy z branżą centrów handlowych, spotkanie zostało zaplanowane już po przyjęciu przez Radę Ministrów nowych dyskryminujących część naszej branży rozwiązań

- dodano.

Projekt ustawy przewiduje obniżkę czynszu dla najemców w galeriach o 80 proc.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., natomiast przez trzy miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc. Wynajmujący i najemcy będą mieli prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu o obniżce, w przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona.

Ustawa przewiduje również, że sklepiki szkolne otrzymają zwolnienie z opłacania składek na ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe i małe dotacje do 5 tys. zł. Ponadto, przepisy przedłużą do dwóch lat (dotychczas był to jeden rok), licząc od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, możliwość korzystania z vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną.

Więcej o: