Trybunał Konstytucyjny uznał część przepisów specustawy drogowej za niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny uznał niekonstytucyjność części przepisów tak zwanej specustawy drogowej. Chodzi o zapisy, które nie przewidują możliwości zwrotu terenów przejętych przez Skarb Państwa na budowę drogi, jeśli nieruchomość nie została wykorzystana na ten cel.

Przedstawiający uzasadnienie orzeczenia sędzia sprawozdawca Michał Warciński podkreślił, że Konstytucja dopuszcza wywłaszczenie tylko ze względu na cel publiczny, a wywłaszczenie, które takiego celu nie może osiągnąć, jest zakazane. Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Wyrok ws. specustawy drogowej. TK zajął się sprawą sprzed kilku lat

Sprawa, którą w środę 30 czerwca zajął się Trybunał Konstytucyjny, dotyczy przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, czyli tzw. specustawy drogowej. W 2009 r. prezydent Warszawy ustalił przebieg drogi powiatowej. Lokalizacja objęła m.in. nieruchomość, która została przejęta przez państwo.

Po kilku latach wcześniejsi właściciele wystąpili o zwrot części przejętego terenu, który nie został wykorzystany na cel, na który nastąpiło wywłaszczenie. W 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że po przejęciu własności w trybie specustawy drogowej zwrot nie jest możliwy. Sprawa ostatecznie trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Ten uznał, że przepisy specustawy nieprzewidujące możliwości zwrotu nieruchomości, której nie wykorzystano do budowy drogi, są niekonstytucyjne.

Więcej o: