Wakacje 2022. Negocjacje PAŻP i kontrolerów lotów zakończone sukcesem. Podpisano 181 umów

Kontrolerzy lotów i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej doszli do porozumienia po trwającym pół roku sporze. Zawarte między PAŻP a Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego umowy reguluje kwestie wynagrodzeń oraz kształt umów o pracę. Uzyskanie porozumienia w tych sprawach to sukces "gwarantujący pełną kontrolę polskiego nieba".

Uzyskanie poróżnienia między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a ZZKRL kończy trwający pół roku konflikt. "Podpisanie umów zwieńczyło sześć miesięcy wspólnej walki o bezpieczeństwo, godność, wynagrodzenia i przyjazne warunki pracy w środowisku, które z natury jest stresogenne" - podkreśla ZZKRL.

Zobacz wideo O co chodzi w sporze kontrolerów ruchu lotniczego z PAŻP? Garwolińska: Nie chodzi o pieniądze

Porozumienie PAŻP z kontrolerami ruchu gwarancją pełnej kontroli nad polskim niebem

"W myśl zawartego porozumienia pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego i w oparciu o nowy Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania 8 lipca br. podpisanych zostało 181 umów z kontrolerami ruchu lotniczego. Tym samym PAŻP zachowuje ciągłość zapewnienia służb ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie wystosowanym przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Związek podkreśla, że podpisanie umowy to sukcesem "gwarantujący pełną kontrolę polskiego nieba".

Porozumienie między dyrekcją Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej a kontrolerami ruchu lotniczego

Porozumienie zawarte między PAŻP a ZZKRL reguluje kwestie wynagrodzeń i kształt umów o pracę. Prezeska PAŻP Anita Oleksiak 29 czerwca podczas konferencji prasowej podkreślił, że integralną częścią porozumienia są kwestie bezpieczeństwa pracy kontrolerów. Wszystkie ustalenia mają być wprowadzane sukcesywnie do 2025 roku. Szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala powiedział, że Polacy bez obaw mogą korzystać z połączeń lotniczych w czasie wakacji. Zapewnił też, że przestrzeń powietrzna nad Polską jest bezpieczna.

Przeczytaj więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Przedstawicieli kontrolerów nie było na konferencji. Wydali on jednak swoje oświadczenie. Potwierdzili w nim zawarcie porozumienia. Podkreślili, że zmiany w Regulaminie Pracy i aneksie do Regulaminu Wynagradzania wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu lotniczego, organizację i kulturę pracy oraz tworzą obiektywne kryteria wynagradzania pracowników operacyjnych PAŻP. Dodali, że wypracowane rozwiązania pozwolą zachować ciągłość zapewniania służb ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

*********

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: