Dodatek węglowy. Mija termin składania wniosków. Zostało parę dni

Dodatek węglowy można uzyskać, spełniając kilka warunków. Przede wszystkim, aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek przed wyznaczonym terminem, który wkrótce mija.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Świadczenie wynosi 3 tys. zł.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Jak może wyglądać polska energetyka w przyszłości?

Dodatek węglowy. Termin składania wniosków mija 30 listopada

Dodatek węglowy można uzyskać po złożeniu wniosku w urzędzie gminy. Są przyjmowane od sierpnia. W wymaganych dokumentach należy wskazać źródło ogrzewania - zgodnie ze złożonym wcześniej wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Wnioski można składać osobiście w urzędach gmin, za pośrednictwem aplikacji mObywatel i Platformy ePUAP, bądź wysłać za pośrednictwem poczty do 30 listopada. Wypłata pieniędzy następuje w ciągu 60 dni. 

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska i wypełnić w programie WORD lub PDF. Więcej na ten temat w artykule:

Dodatek węglowy. Zmiany przyznawania świadczenia

Wraz z końcem października rząd wprowadził istotne zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego - rodzinom zamieszkującym pod jednym adresem przysługuje ich kilka. 

Zgodnie z nowelizacją 3000 zł przysługuje każdej rodzinie, o ile spełnia następujące warunki:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe;
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu;
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.

O świadczenie mogą się także ubiegać te osoby, których wnioski zostały wcześniej odrzucone.

 

Więcej o: