Nowy wzór świadectwa pracy w 2023. Pracodawca będzie miał nowe obowiązki. Od kiedy?

Już za kilka dni w życie wejdą nowe przepisy wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy. Wiązać się to będzie przede wszystkim ze zmianą treści świadectwa pracy oraz z nowymi obowiązkami dla pracodawców. Jakie nowe informacje będzie musiał podać pracodawca w świadectwie pracy? Od kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy, która nastąpiła 9 marca 2023 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowy wzór świadectwa pracy. Oznacza to m.in. nowe obowiązki dla pracodawcy. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zobacz wideo

Świadectwo pracy wydaje pracodawca osobom, które są zatrudnione na etacie. Dokument otrzymujemy w momencie zakończenia pracy na danym stanowisku. Świadectwo pracy informuje kolejnego pracodawcę o tym, jaki był okres i rodzaj naszej poprzedniej pracy, zajmowane stanowiska, czy tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla także, że w dokumencie zawarte są wszystkie inne informacje "niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego".

Nowy wzór świadectwa pracy w 2023 roku

Nowe przepisy zawarte w Kodeksie pracy pozwalają m.in. na 24 dni pracy zdalnej w roku. 26 kwietnia wprowadzono także bezpłatny urlop opiekuńczy do pięciu dni w roku, w przypadku gdy byłaby konieczna opieka nad dzieckiem, albo osobą blisko spokrewnioną. Przepisy umożliwiły także zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Te wszystkie zmiany Kodeksu pracy wymusiły wprowadzenie nowego wzoru świadectwa pracy

Pracodawca będzie miał nowe obowiązki. Od kiedy?

Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy zostało zmienione 11 maja 2023 za sprawą opublikowanego rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Według prawa przepisy wejdą w życie po upływie siedmiu dni od daty ich zgłoszenia. Oznacza to, że już od 23 maja 2023 roku pracodawcy zobowiązani będą do wystawiania świadectw pracy zawierających nowe informacje. Jak poinformował serwis grantthorton.pl, te nowe informacje to:

  • w ust. 6 pkt 1 świadectwa pracy - liczba dni lub godzin zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (art. 1481 Kodeksu pracy - zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym),
  • w ust. 6 pkt 3 świadectwa pracy - liczba dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (art. 1731 Kodeksu pracy - urlop opiekuńczy przysługuje pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym),
  • w ust. 6 pkt 10 świadectwa pracy - liczba dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (art. 6733 Kodeksu pracy - okazjonalna praca zdalna przysługuje na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym).

Informacje te są niezbędne, aby kolejny pracodawca zatrudniający pracownika, w tym samym roku kalendarzowym, w którym zakończyła się współpraca z poprzednim pracodawcą, mógł ustalić jego uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. 

Więcej o: