14. emerytura w Senacie. Poprawki podnoszą niektórym wysokość czternastki aż o 790 zł

Senat pracuje nad ustawą wprowadzającą na stałe 14. emerytury. Politycy opozycji zgłosili poprawki do projektu przyjętego przez Sejm. Senatorzy chcą, aby o terminie wypłaty świadczeń decydował parlament, a nie rząd. Zaproponowano także podniesienie kwoty świadczenia emerytalnego, która będzie uprawniać do pobierania pełnej "czternastki".

Pod koniec maja Sejm przegłosował ustawę, dzięki której 14. emerytura ma być świadczeniem stałym, o czym pisaliśmy. Teraz swoje uwagi do projektu zgłaszają senatorzy. Dwie członkinie Koalicji Obywatelskiej - Agnieszka Gorgoń-Komor i Magdalena Kochan oraz Jan Filip Libicki z PSL przedstawili wspólne poprawki do wersji przyjętej przez posłów. Na ich propozycji znacznie skorzystałaby część emerytów, otrzymując "czternastkę" wyższą o niemal 800 złotych.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 161 [zawiera autopromocję]

14. emerytura. Senatorzy zgłosili poprawkę dotyczącą wysokości kryterium przyznawania pełnej "czternastki"

"Rzeczpospolita" opisała dwie poprawki zgłoszone przez senatorów. Pierwsza z nich dotyczy sposobu ustalania wysokości "czternastek" i terminu ich wypłacania. Projekt sejmowy zakłada, że decyzje w tych sprawach będzie podejmował rząd w corocznym rozporządzeniu wydawanym do 31 października. Senatorzy chcą natomiast, aby kwestie te regulowała ustawa przyjmowana przez parlament.

Druga poprawka ma związek z zapisem określającym, którzy emeryci otrzymają pełną kwotę "czternastki", czyli równowartość minimalnej emerytury. Posłowie zdecydowali, że będą do tego uprawnione osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali mieliby dostawać świadczenie zmniejszone zgodnie z regułą "złotówka za złotówkę".

Senatorzy zaproponowali, aby wysokość kryterium przyznawania pełnej kwoty 14. emerytury ustalać w inny sposób. Zgodnie z ich poprawką maksymalna wysokość emerytury uprawniającej do pobierania pełnej kwoty czternastki wynosiłaby 120 proc. przeciętnej emerytury.

14. emerytura wyższa nawet o 790 zł po poprawkach Senatu?

Jeżeli senacka poprawka zostanie przyjęta, a wysokość przeciętnej emerytury utrzyma się na obecnym poziomie, pełną kwotę czternastki będą mogły pobierać osoby, których emerytura nie przekracza 3900 zł brutto. "Fakt" obliczył, w jaki sposób przełożyłoby się to na wysokość świadczenia otrzymywanego przez poszczególne grupy emerytów.

Najbardziej na proponowanych zmianach skorzystaliby emeryci, którzy pobierają 4000 zł emerytury. W ich przypadku kwota dodatkowego świadczenia, zgodnie z senacką wersją projektu, wyniosłaby 1175,48 zł, a nie 385,48 zł, które otrzymaliby na mocy ustawy przyjętej przez Sejm. Oznacza to, że dzięki poprawkom senatorów ich czternastka byłaby wyższa o 790 złotych.

Więcej o: